Оплата процентов нерезиденту по договору займа: будет ли это контролируемой операцией?

Сегодня я хочу рассмотреть одно из последних судебных решений по ТЦО вопросам, которое, к слову сказать, не в пользу налогоплательщика, но его аргументация вызывает искреннее уважение. Чья в этом заслуга больше органов ДФС или коллегии суде – решать Вам.

Итак, первая инстанция, дело N 820/2290/17. Налогоплательщик по итогам 2015 года не включает в отчет по ТЦО две хозяйственные операции. Первая – выплата процентов по займу нерезиденту Кипра с семью знаками разрядности по ставке 9,8% годовых, вторая – поставка сырья от нерезидента Сингапура с восемью знаками разрядности в национальной валюте. ДФС думает иначе — и, как итог, первая инстанция на стороне фискалов.

Дальше жалоба и апелляционная инстанция.

Аргументы налогоплательщика, в части того, что это НЕ контролируемые операции:

1. п. п. 39.2.1.4. НКУ определяет, что является контролируемой операцией для ТЦО «…фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо». А значит, если займа нет – можно не подавать отчет.

2. Распоряжением № 977р от 16.09.2015 Сингапур был исключен из перечня низконалоговых юрисдикций, а, следовательно, контролируемых операций нет. Даже если сами операции датированы датами до 16.09.2015 г., когда Сингапур был в перечне.

Но, суд думает иначе

Определением апелляционного суда от 09.11.2017 по делу N 820/2290/1 жалоба налогоплательщика не подлежит удовлетворению. Вот аргументация:

1. «колегія суддів зазначає, що в п. п. 39.2.1.4 п. 39.2 ст. 39 ПКУ, вказано, що види перелічених в даній нормі операцій не є виключними, тобто зазначено орієнтовний перелік операцій, що не виключає позики. Таким чином, суд не бере до уваги твердження позивача, що тільки кредитна операція може бути контрольованою, а позика не підпадає під визначення такої операції.

2. «оскільки вищезазначена господарська операція між позивачем та нерезидентом Сінгапуру відбулась у період входження республіки Сінгапур до Переліку держав (територій), у яких ставки податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижчі, ніж в Україні», затвердженого розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 25.12.2013 року N 1042-р, від 14.05.2015 року N 449-р, колегія суддів приходить до висновку, що така повинна бути відображена підприємством у звіті про контрольовані операції за 2015 рік».

Итоги

Неразбериха с «низконалоговым перечнем» еще долго будет аукаться налогоплательщикам. Однако очевидно одно, что выбор в пользу штрафа или уточнения – вопрос арифметики, логики и позиции самого налогоплательщика. Не теряйте время, еще раз проверьте отчет по ТЦО за 2015 год.

Да, и игра на «терминах» с НКУ не получается, ввиду очевидности п п. п. 39.2.1.

«ЛИГА. Блог» 22.11.2017 15:21