Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ТОВ «Аудиторська фірма« НАША БУХГАЛТЕРІЯ », в особі директора Поліщука Сергія Володимировича, що діє на підставі Статуту, далі по тексту -« Продавець », укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин , далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://nashabuhgalteria.com./» (далі – «Інтернет-сайт»).

2. Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

* «Товар» – курси, майстер-класи, тренінги, виражені в формі лекції або аудіовізуального твору (вебінар або онлайн-тренінг), комплекс консультаційних послуг, спрямованих на передачу Покупцю інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного уявлення про аналізований предмет, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності.

* «Публічна оферта» – пропозиція Продавця (викладена на Інтернет – Сайті Продавця), адресований необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

* «Інтернет-Сайт Продавця – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: https://nashabuhgalteria.com./, яка є офіційним джерелом інформування Покупця про Продавця, а також товари і послуги, які їм надаються.

* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» – компанія, яка реалізує товари і послуги, представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» – фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» – вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

3. Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

– добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

– самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;

– обробка і передача замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

4. Порядок оформлення та оплати замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути представлена ​​в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. Після вибору необхідного Товару (-ів) Покупець оформляє замовлення на консультацію або відразу переходить в кошик і здійснює оплату.

4.4. Покупець може заплатити за товар зручним для нього способом: Visa, MasterCard, Приват24.

4.5. Якщо Товар надається в дистанційному форматі (вебінар, онлайн-тренінг), то після здійснення оплати Покупець отримує посилання для доступу до цього Товару, яка буде надіслана на електронну адресу, вказану Покупцем при покупці Товару.

4.6. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

4.7. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Покупця від Договору неприпустимий.

4.8. Повернення грошей відбувається на банківську картку при умові не поставки товару (скасування заходу, ненадання послуги) і відповідно до умов продажу, оголошеними на Інтернет-сайті.

5. Права та обов’язки сторін:

5.1 Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

5.2 Використання матеріалів інтернет-сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Інтернет-Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.

5.3 При цитуванні матеріалів Інтернет-Сайту, включаючи охоронювані авторські твори, посилання на Сайт обов’язкове.

5.4 Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі та моральності.

5.5 Права та обов’язки Продавця:

5.5.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

– в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу після закінчення 3 (трьох) днів з моменту розміщення нової версії Договору на Інтернет-сайті. При незгоді Покупця з внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Інтернет Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Інтернет-Сайту:

5.5.2. Продавець не несе відповідальності:

– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

– за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

– за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

5.6 Права і обов’язки Покупця:

– Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилося іншу особу) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

– Покупець погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і / або суміжних правах, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Інтернет- сайту і сервісів Інтернет-сайту.

– Покупець попереджений про те, що Адміністрація Інтернет-Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.

– Покупець згоден з тим, що Адміністрація Інтернет-Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або виникли втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким вмістом інтернет-сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

– Покупець приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Інтернет-Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Покупець згоден з тим, що Адміністрація Інтернет-Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

5.6.1. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

5.6.2. Покупець має право:

– оформити замовлення в Інтернет-магазині;

– оформити електронний договір;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

5.7 У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

5.8 Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

6. Інші умови

6.1 Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://nashabuhgalteria.com./ Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів і послуг через Інтернет.

6.2 Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

6.3 Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

6.4 Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

6.5Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

6.6 Інформація, яку надає Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, здійснення взаєморозрахунків і ін.

6.7 Ніщо в Договорі не може розумітися як встановлення між Покупцем і Продавцем агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Договором.

6.8 Визнання судом будь-якого положення Договору недійсним або не підлягає примусовому виконанню не тягне недійсності інших положень Договору.

6.9 Бездіяльність з боку Адміністрації Інтернет-Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Договору не позбавляє Адміністрацію Інтернет-Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали інтернет-сайту.

7. Термін дії Оферти

7.1 Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Інтернет-Сайті Продавця і діє до моменту її відкликання Продавцем.

7.2 Продавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Продавцем змін до Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на Інтернет – Сайті Продавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Пропоновані можливості.

7.3Покупець підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Оферти і безумовно приймає їх.

8. Реквізити Продавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «« Аудиторська фірма «НАША БУХГАЛТЕРІЯ» »

Код ЄДРПОУ: 41967157

Дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі 27.02.2018, 1 068 102 0000 049043

Юр. адреса: 03150, м. Київ, вул. Ямська, б.41, оф.4