Обов’язковий аудит

Щоб переконатись у достовірності фінансової звітності за звітний період, виключивши ймовірність спотворення інформації, керівникам організацій варто замовити обов’язковий аудит від незалежної аудиторської організації. 

І якщо ви опинились на цій сторінці, скоріше за все вам потрібно провести перевірку і ви шукаєте спеціалістів, здатних виявити найменші помилки та спотворення інформації в фінансовій звітності. 

Що ж, вітаємо! Адже ви знайшли компанію, здатну забезпечити максимально об’єктивний аналіз документів для запобігання накладення різних штрафних санкцій з боку контролюючих органів.

аудитор працює над діаграмами та фінансовими показниками

Що таке обов'язковий аудит?

«Обов’язковим» називають щорічний аудит ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності організації, що проводиться з метою підтвердження правильності, правдивості та достовірності звітів, що оприлюднюються. 

Аудит виконується незалежною аудиторською компанією, завдання якої – показати реальний стан фінансової ситуації на підприємстві, щоб на основі отриманих даних користувачі такої фінансової звітності  змогли  приймати правильні та обмірковані рішення. 

Разом з тим, регулярне проведення подібних перевірок дозволяє покращити репутацію організації, та підвищити довіру до неї серед клієнтів, потенційних та існуючих партнерів, кредиторів та інвесторів.

Кому варто робити обов'язковий аудит?

Аудит є обов’язковим, якщо фінансова звітність суб’єкта господарювання підлягає оприлюдненню згідно положень чинного законодавства. Разом з тим, існує перелік організацій, що мають проводити щорічні незалежні аудиторські перевірки:

Юридичні особи з організаційно-правовою формою акціонерного товариства

Кредитні спілки, страхові компанії, інвестиційні фонди

Емітенти цінних паперів, компанії з управління активами

Інші організації, згідно з чинним законодавством України

Законом “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” встановлені категорії підприємств та організацій, які зобов'язані оприлюднювати фінансову звітність разом з аудиторським висновком.

Переваги Проведення обов'язкового аудиту

За результатами перевірки, замовник:

Отримає реальне уявлення про якість ведення бухгалтерського обліку та достовірність інформації, зазначеної у фінансовій звітності

Зможе провести оцінку професіоналізму працівників, які займаються веденням обліку

Оцінити кваліфікацію співробітників бухгалтерії, коректність організації обліку внутрішнього контролю

Виявити шахрайські операції, некомпетентність співробітників, навмисне спотворення звітності

Проаналізувати відповідність ведення бухгалтерського та податкового на підприємстві вимогам чинного законодавства

Отримати детальну інструкцію по виправленню помилок, недоліків та порушень, виявлених в ході аудиторської перевірки

Серед переваг варто виділити:

Отримання достовірної інформації про реальний стан справ у веденні фінансової та господарської діяльності підприємства або організації

Передача значного масиву даних для оцінки фінансових ризиків і розробки покрокової інструкції їх усунення

Своєчасне виявлення порушень, допущених посадовими особами задля викорінення можливості здійснення шахрайських операцій

Попередження і виправлення критичних недоліків, що можуть призвести до проблем при проведенні перевірок контролюючими органами

Послуги з проведення обов'язкового аудиту в компанії «Наша Бухгалтерія»

Звертаючись до нас, ви можете розраховувати на:

01. Персональний підхід

Ми намагаємося підібрати найбільш оптимальний формат перевірки, виходячи з обставин

02. Експертність

Команда аудиторів та бухгалтерів нашої компанії є постійними спікерами спеціалізованих заходів та міжнародних форумів.

03. Компетентність

Усі спеціалісти є сертифікованими бухгалтерами, аудиторами, що підтверджується відповідними документами.

04. Абсолютну конфіденційність

Аудит кожного проекту відбувається з дотриманням загальноприйнятої аудиторської етики.

05. Адекватні, доступні ціни

Пропонуємо вигідну вартість аудиту для малого та середнього бізнесу.

06. Особливі умови співпраці

Особливі умови співпраці з великими корпоративними клієнтами, знижки та бонуси для постійних замовників.

При цьому варто зазначити, що цей перелік не є вичерпним: об’єм надаваної документації залежить від виду аудиту або специфіки діяльності вашої компанії. Саме тому, перед початком аудиту ми проводимо консультації, що дозволяють визначити об’єм робіт, кількість необхідних документів та приблизну вартість аудиторської перевірки за рік (або визначений період).

Основні етапи обов'язкового аудиту

За роки активної роботи в сфері аудиту українських організацій та підприємств, команді компанії «Наша бухгалтерія» вдалося сформувати ефективний алгоритм здійснення аудиторської перевірки:

Знайомство з клієнтом, внутрішній комплаєнс та фінансовий моніторинг, формування списку запитуваних документів

Попередній аналіз актуального стану ведення обліку, планування та оцінка обсягу робіт, кількості задіяних аудиторів, термінів перевірки

Ретельна перевірка визначених ділянок обліку організації, комунікації співробітників відділу бухгалтерії, керівників вищих ланок

Формування звіту з переліком виявлених проблем та порушень, а також рекомендацій щодо їх усунення

Надання офіційного аудиторського звіту

Порядок та об’єм робіт може змінюватися залежно від обставин завдання. Разом з тим, ми стараємося вкластися в обумовлений бюджет та надати максимально якісні послуги в найкоротші терміни.

співробітник перевіряє результати аудиту

Можливі результати обов'язкового аудиту

За результатами перевірки замовник отримує аудиторський звіт – документ, що містить аудиторську думку щодо фінансової звітності. Керівництву організації передаються відомості з описом усіх виявлених неточностей, та порушень, зі списком рекомендацій щодо їх усунення заради підвищення ефективності діяльності підприємства.

співробітник перевіряє результати аудиту

Послуги аудиторів компанії
«Наша Бухгалтерія»

жінка- економіст, яка перевіряє фанансові документи

Ведемо бухгалтерію

- Обов’язковий аудит середніх компаній
- Обов’язковий аудит суспільно значущих компаній
- Аудит відкритих акціонерних товариств
- Аудит страхових компаній та фінансових установ
- Аудит резидентів “Дія сіті”

аудитор робить підрахунок на калькуляторі

Ініціативний аудит

- Аудит за рішенням власника
- Аудит через зміну директора й головного бухгалтера
- Антикорупційний аудит
- Узгоджені процедури стосовно перевірки окремих елементів, рахунків або статей фінансових звітів
- Комплексний аналіз наявної системи податкового й бухгалтерського обліку

аудитори розглядають звіти та діаграми

Податковий аудит

- Незалежна перевірка податкової звітності компанії
- Аналіз стану податкового обліку підприємства
- Підготовка компанії до податкової перевірки
- Пошук податкових ризиків компанії, щоб уникнути штрафних санкцій, пов’язаних з порушенням законодавства щодо податків і зборів
- Узгоджені процедури щодо перевірки відображення господарських операцій у податковому обліку

аудитори переглядають фінансовий звіт

Аудит використання грантових коштів

Аудит Звіту про цільове використання грантових коштів

бухгалтер рахує прибуток по звітах

Звіт аудиту про відповідність резидента Дія Сіті

- Аудит початкового Звіту про відповідність резидента Дія Сіті
- Аудит річного Звіту про відповідність резидента Дія Сіті

Послуги аудиторів компанії

1

Обов'язковий аудит

 • Обов’язковий аудит середніх компаній
 • Обов’язковий аудит суспільно значущих компаній
 • Аудит відкритих акціонерних товариств
 • Аудит страхових компаній та фінансових установ
2

Ініціативний аудит

 • Аудит за рішенням власника
 • Аудит через зміну директора й головного бухгалтера
 • Антикорупційний аудит
 • Узгоджені процедури стосовно перевірки окремих елементів, рахунків або статей фінансових звітів.
 • Комплексний аналіз наявної системи податкового й бухгалтерського обліку
3

Податковий аудит

 • Незалежна перевірка податкової звітності компанії
 • Аналіз стану податкового обліку підприємства
 • Підготовка компанії до податкової перевірки
 • Пошук податкових ризиків компанії, щоб уникнути штрафних санкцій, що пов’язані з порушенням законодавства щодо податків і зборів
 • Узгоджені процедури щодо перевірки відображення господарських операцій у податковому обліку

Як здійснюється комплексний аудит

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

Оцінка системи, в якій працює компанія, й обсягу робіт.

НАДАННЯ ПЛАНУ АУДИТУ

Узгодження термінів та етапів проведення аудиту із замовником

ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Робота групи експертів за планом аудиту.

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ

Обговорення помилок, що були виявлені. Надання рекомендацій щодо їх виправлення. Узгодження рекомендацій із замовником.

ФІНАЛЬНИЙ ЗВІТ АУДИТОРА

Надання офіційного аудиторського висновку за результатами перевірки.
Метою аудиту є створення нової або оптимізація наявної системи бухгалтерського та податкового обліку, вибудовування ефективних механізмів управління, налагодження спілкування з податковою інспекцією. У результаті ви отримаєте міцний фундамент, що гарантуватиме фінансву безпеку вашої організації.

Запитання, що найчастіше ставлять

Аудиторська перевірка відбувається дистанційно. Усі потрібні документи ми отримуємо від клієнта й це, здебільшого, не потребує візиту. Виняток може бути лише за участі в інвентаризації.

Вартість аудиту, так само як і бухгалтерське обслуговування, безпосередньо залежить від обсягу операцій, що перевіряє аудитор. Тому перш за все необхідно мати уявлення про цей обсяг.

У межах податкового аудиту ми готуємо компанію до перевірки й допомагаємо мінімізувати ризики штрафних санкцій.

Так, у нас є така послуга, що передбачає як підготовку до перевірки податковою, так і її супровід.

Усі наші спеціалісти мають багаторічний досвід роботи, сертифіковані бухгалтери, аудитори й адвокати.

Така потреба виникає тоді, коли з’являється необхідність вивантажити інформацію з програми, отримати аналітику та інші додаткові дані.

Аудитор виявить недоліки в системі, що існує, і порадить варіанти їх виправлення.

Якщо ми говоримо про податковий аудит, у результаті якого ми не ідентифікували порушення, не повідомили компанії про них й не запропонували їх усунути – ми компенсуємо штрафи.

Так, звісно. У межах аудиту буде запропоновано детальний перелік рекомендацій.

Ми використаємо кілька програмних рішень, що дозволяють дистанційно комунікувати в межах проєкту. Усе намагаємося перевести в онлайн.

Обов’язковий аудит потрібен певним категоріям компаній: середні, суспільно важливі, банки, фінансові компанії. У компаніях, що не передбачають обов’язковий аудит, суть аудиторської перевірки полягає в ініціативі власника чи керівництва оцінити якість облікових процесів і запобігти податковим ризикам.

Замовте аудит

Хочете залучити нашу команду до обов’язкового щорічного аудиту?

Залишить заявку у формі «Зворотного зв’язку» і наші менеджери зателефонують вам для уточнення деталей!

  Наш сайт захищений за допомогою reCAPTCHA та відповідає Політика конфіденційності і Умов використання Google.

  Керівник Аудиторської фірми