Функціональний аналіз у ТЦУ (трансфертному ціноутворенні)

Українське законодавство дозволяє підготовку документації з трансфертного ціноутворення в гнучкій формі, яка може бути представлена як окремий документ або як набір пов’язаних документів. Основною вимогою є включення в документацію всієї необхідної інформації, визначеної Податковим кодексом. Одним із ключових елементів такої документації є детальний функціональний аналіз контрольованих операцій. Цей аналіз повинен охоплювати ролі та обов’язки учасників угоди, використані активи, а також оцінку економічних та комерційних ризиків, які вони приймають на себе в рамках здійснення цих операцій. Важливо, що цей аналіз дозволяє податковим органам зрозуміти, чи відповідають умови контрольованих угод ринковим принципам.

аудитор функціональний аналіз допомога

Що таке функціональний аналіз?

Необхідно, щоб документація, яка стосується трансфертного ціноутворення (це може бути набір документів або один окремий документ у будь-якій формі), включала детальний функціональний аналіз контрольованої операції. Важливо, щоб були вказані відомості про функції кожної сторони, задіяної в операції, про активи, які використовувалися в контексті цієї операції, а також про економічні та комерційні ризики, які ці сторони враховували при проведенні такої операції.

Які бувають функції?

Серед можливих функцій у контексті контрольованих операцій можуть виступати створення дизайну та розробка технологій для товарів, процес виробництва, а також монтаж та установка обладнання. Важливими аспектами також є надання ремонтних послуг, забезпечення гарантійного сервісу, стратегії маркетингу та реклами товарів (робіт, послуг), а також логістика та зберігання продукції.

Ризики, які беруть на себе учасники контрольованої операції, прямо пов'язані з їхніми функціями та мають бути аналізовані з огляду на потенційні збитки та ймовірність їх виникнення. Зміни в законодавстві, що стосуються аналізу прийнятих ризиків, були внесені 23.05.2020 року Законом України №466-ІХ від 16.01.2020р. до пп. 39.2.2.5 пп. 39.2.2 п.39.2 ПКУ, включаючи такі критерії:

1. Визначення ключових економічних ризиків, які учасники операції взяли на себе, згідно з укладеними договорами;

2. Аналіз, чи контролює сторона, що взяла ризик, його створення та управління, і чи має вона здатність та повноваження це робити;

3. Оцінка фінансових можливостей та ресурсів сторони, яка взяла на себе ризик, для його покриття;

4. Вивчення фактичної поведінки учасників операції у контексті управління значущими економічними ризиками, включаючи визначення, хто з учасників виконує контроль, мінімізує ризики, а також хто несе фінансові ризики;

5. Оцінка, чи відповідає фактична поведінка учасників операції умовам договору з точки зору управління ризиками та їх фінансової спроможності їх понести.

Для чого потрібен функціональний аналіз?

Первинна ціль здійснення функціонального аналізу полягає у аналізі реальних обставин проведених контрольованих операцій. Це включає оцінку функцій, які виконують учасники операції, ризиків, які ці учасники взяли на себе, та активів, що були задіяні. Мета такого аналізу – встановити, як розподіляється в загальному обсязі доходу від цих операцій між всіма зацікавленими сторонами.

аудитор вивчає дані для аналізу

Як організувати функціональний аналіз на практиці?

Організація функціонального аналізу на практиці вимагає детального планування та систематичного підходу. Ось основні кроки, які можна використати для проведення функціонального аналізу:

1. Визначення мети та об'єкта Аналізу

Визначте, що саме потрібно аналізувати. Це може бути конкретна бізнес-операція, процес, відділ чи вся організація.

2. Збір інформації

Зберіть всі необхідні дані та документацію, що стосуються об'єкта аналізу. Це можуть бути фінансові звіти, договори, описи процесів, організаційні схеми тощо.

3. Ідентифікація задіяних сторін

Визначте всіх зацікавлених сторін: співробітників, відділи, зовнішніх партнерів тощо, які беруть участь у процесах, що аналізуються.

4. Аналіз функцій

Дослідіть функції кожної з ідентифікованих сторін. Які завдання вони виконують? Які ресурси вони використовують?

5. Оцінка ризиків та активів

Аналізуйте ризики, пов'язані з кожною функцією, та активи, які використовуються. Як ці ризики управляються? Який вплив мають ці активи на процеси?

6. Аналіз взаємодій між функціями

З'ясуйте, як взаємодіють різні функції. Чи існують залежності або конфлікти?

7. Розробка моделі розподілу прибутку

На основі зібраної інформації розробіть модель, яка б дозволила адекватно розподілити прибуток між усіма задіяними сторонами.

8. Висновки та рекомендаці

На підставі аналізу сформулюйте висновки та рекомендації щодо оптимізації процесів, ризиків та використання активів.

9. Реалізація змін

Якщо це необхідно, розробіть та впровадіть зміни в організаційну структуру або бізнес-процеси на основі зроблених висновків.

10. Моніторинг та оцінка ефективності

Після впровадження змін проведіть моніторинг, щоб оцінити їхню ефективність та внести корективи при необхідності.
Завдяки цим факторам, "Наша Бугалтерія" є вибором багатьох клієнтів для проведення аудиту контрольованих операцій.

Помилки в проведенні функціонального аналізу

В контексті податкових питань, часто спостерігається, що при проведенні функціонального аналізу платниками податків враховуються лише договірні умови, зазначені в контрактах на контрольовані операції. Такий метод може призвести до неточного відображення дійсного розподілу функцій, ризиків та ресурсів, які задіяні в процесах, та спотворити справжній зміст цих операцій.

Некоректно виконаний функціональний аналіз може мати наслідком:

  1. Вибір неправильного методу трансфертного ціноутворення;
  2. Помилковий вибір сторони для аналізу в контексті контрольованої операції;
  3. В результаті, це може призвести до некоректного проведення економічного аналізу, оскільки критерії для вибору порівняльних операцій чи компаній будуть засновані на невірному розумінні функцій, ризиків і активів, які беруть участь у досліджуваній операції.

Як фірма «Наша Бугалтерія» може допомогти з фунціональним алалізом у трансфертному ціноутворенні?

1. ГЛИБОКИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

Експерти фірми досліджують всі аспекти бізнесу клієнта, включаючи його основні бізнес-процеси, ресурси, що використовуються, а також ролі та обов'язки в межах групи компаній.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ТА РИЗИКІВ

Аналізується, які функції виконує кожна зі сторін у контрольованих операціях, а також оцінюються ризики, які ці сторони несуть.

3. ОЦІНКА АКТИВІВ ТА РЕСУРСІВ

Вивчається, які активи та ресурси використовуються сторонами під час проведення контрольованих операцій.

4. АНАЛІЗ ВКЛАДУ КОЖНОЇ СТОРОНИ

Оцінюється, який вклад вносить кожна сторона у загальну діяльність, що відбувається у рамках контрольованих операцій.

5. ПІДГОТОВКА ЗВІТНОСТІ ТА ДОКУМЕНТАЦІЇ

Формується звітність та документація, що відображає результати функціонального аналізу, готова до подання в податкові органи.

6. КОНСУЛЬТАЦІЇ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Надаються консультації з питань оптимізації трансфертного ціноутворення та стратегій мінімізації податкових ризиків.

7. ПІДТРИМКА У ВИЗНАЧЕННІ ТРАНСФЕРТНИХ ЦІН

Допомога в установленні цін, які будуть відповідати ринковим умовам та водночас забезпечувати вигоду для бізнесу.

Залишилися питання?

Залиште заявку у формі «Зворотного зв’язку»: наші менеджери зв’яжуться з вами для уточнення деталей та сформують комерційну пропозицію.

колективне фото команди аудиторів