Внутрішній аудит підприємства

Ефективний бізнес потребує ефективного  обліку. А держава вимагає від нього регулярної звітності. І якщо ваші амбіції не обмежуються на досягнутому, внутрішній аудит має стати регулярною процедурою для вашої організації. В ідеалі, його мають виконувати незалежні експерти, адже саме в такому випадку ви можете розраховувати на максимальну об’єктивність результатів перевірки. І якщо ви опинились на цій сторінці, ви знайшли команду, що готова взятися за детальну внутрішню перевірку кожного аспекту діяльності вашої компанії.

герб україна звіт графіки на столі та автоматизація процесів

Внутрішній аудит підприємства - що це?

На сучасному етапі розвитку української економіки більшість підприємців визнали важливість грамотної організації бухгалтерського та податкового обліку на власних підприємствах. Разом з тим, перед ними виникла задача організувати якісний контроль діяльності внутрішніх підрозділів компанії, задля усунення порушень, що можуть бути виявлені в ході позапланової перевірки контролюючих органів.

Внутрішнім аудитом називають діяльність з надання незалежних та об’єктивних консультацій, що спрямовані на вдосконалення загальної діяльності компанії. Результати таких перевірок допомагають досягненню поставлених цілей завдяки систематизації та впровадження послідовного підходу до оцінки ефективності процесів управління ризиками.

Кому потрібен внутрішній аудит?

По суті, такі перевірки потрібні будь-якому бізнесу. Але найчастіше, за внутрішнім аудитом звертаються:

Підприємства малого та середнього бізнесу

Перевірка на відповідність діяльності організації діючим нормам та законам необхідна у зв’язку з постійними змінами законодавства, а також впровадженням нових вимог з боку контролюючих органів. У більшості випадків, вони змушують докорінно змінювати усталені бізнес-процеси, що створює певні ризики. Головне завдання аудиту для таких компаній – застереження від усіх можливих ризиків;

Великі підприємства та корпорації

У цьому випадку вигідніше створити окрему штатну одиницю внутрішнього аудитора, або передати ці послуги на аутсорсинг компанії, що має відповідні компетенції. Таким чином ви отримаєте повний контроль над усіма ризиками, незалежно від їх причини, а також список рекомендацій щодо їх усунення.

Окрім того, ініціювати внутрішній аудит варто при підозрі в неякісному забезпеченні посадових обов’язків окремими працівниками чи цілими структурними підрозділами. У роботі будь-якого штатного спеціаліста може спостерігатися професійна недбалість чи небажання підвищувати кваліфікаційний рівень, що відображається на результативності роботи усієї організації

За результатами діяльності аудиторів ви можете виявити, яка саме ланка є найслабшою, а також причини виникнення порушень та недоліків, без застосування фінансових санкцій з боку контролюючих органів.
Така собі «репетиція» перед офіційними перевірками.

Що входить до послуги внутрішнього аудиту?

В рамках внутрішнього аудиту, експерти компанії «Наша бухгалтерія» виконають:

Ретельну перевірку бухгалтерського та податкового обліку, для забезпечення його коректності та відповідності чинному законодавству;

Глибокий аналіз діяльності підприємства для пошуку можливостей оптимізації більшості процесів;

Аудит правильності складання та подання звітності до регуляторних та контролюючих органів;

Встановлення відповідності вимогам діючого Податкового кодексу України при поданні звітності, декларацій;

Перевірку первинної бухгалтерії та своєчасності подання інформації до різноманітних реєстрів;

Співставлення відповідності інформації в звітності даним у первинній документації та фактичним показникам;

Оцінку професійної компетентності бухгалтерів та аналіз ефективності розподілу обов’язків між ними;

Оцінку активів підприємства та ефективності роботи систем їхнього контролю, аналіз актуальної структури компанії на відповідність встановленим бізнес-цілям;

Перевірку внутрішньої документації на відповідність діючим правилам та міжнародним стандартам;

Аналіз процесу формування бюджету та надання консультацій, або повноцінну підтримку при фінансовому плануванні.

За результатами роботи, спеціалісти формують перелік з виявленими порушеннями, а також рекомендаціями для їх усунення з метою покращення ведення обліку та подачі звітності.

Кому потрібен внутрішній аудит?

Серед найбільш зацікавлених сторін і структур варто виділити:

Вищу ланку керівництва організації;

Власників та акціонерів компанії;

Кредиторів, інвесторів;

Потенційних клієнтів, партнерів;

Простими словами, внутрішній аудит корисний, буквально, для всіх: як для самої організації, так і для тих, хто з нею взаємодіє (або планує взаємодіяти в майбутньому).
аудитори обговорюють бізнес документи

Ціна внутрішнього аудиту

Вартість послуг з проведення внутрішнього аудиту залежить від багатьох чинників:

  1. Актуальне положення справ в організації;
  2. Об’єм виконуваних робіт;
  3. Кількість залучених експертів;
  4. Складність процедур;
  5. Терміновість виконання і т.д.

Саме тому, ціна розраховується та узгоджується з замовником перед початком виконання робіт, після ознайомлення зі специфікою роботи підприємства.

Чому клієнти обирають фірму «Наша Бугалтерія» для проведення внутрішнього аудиту?

Звертаючись до нас, ви можете розразовувати на:

Компетентність

Аудитори команди «Наша Бухгалтерія» мають величезний досвід в сфері аудиту підприємств, що працюють у різних галузях бізнесу;

Професіоналізм

«Втягуємось» у специфіку вашого бізнесу, ретельно аналізуємо усі операції та внутрішні процеси;

Розумна, виважена ціна

Оскільки ми стараємось йти назустріч кожному клієнту, то гарантуємо максимально приємну вартість аудиторської перевірки;

Реальне покращення

За результатами звіту ви отримаєте список рекомендацій, послуговуючись яким ви зможете підняти результативність роботи компанії.

Потрібна додаткова інформація?

Хочете розрахувати приблизну вартість послуг?   Залишились питання?

Будемо раді поспілкуватись з вами у будь якому форматі – на сайті, телефоном, по email, а також в мессенджерах і соціальних мережах!

колективне фото команди аудиторів