Аналіз бізнес-стратегій

Відсутність чіткої стратегії в бізнесі може призвести до того, що компанія втратить прибутковість та клієнтську базу на користь конкурентів. Для того, щоб забезпечити зростання та підвищення обсягів продажів, важливо встановлювати ключові та додаткові цілі, займатися розвитком персоналу та аналізувати важливі бізнес-показники. Давайте розглянемо сутність бізнес-стратегії, розуміння її ролі у просуванні бізнесу та особливості її розробки.

Бізнесмени працюють над стратегічним плануванням

Що таке бізнес-стратегія?

Стратегія ведення бізнесу визначає маршрут, по якому компанія має рухатися для досягнення своїх головних цілей  та завдань, що є ключем до її успіху. Використовуючи стратегію, можна не лише впоратися з кризовими ситуаціями, але й вивести фірму на більш високий рівень діяльності, збільшити обсяги продажу, привабити нових клієнтів та виділитися на тлі конкурентів.

Тактику розвитку зазвичай формують керівники або власники бізнесу, оскільки саме вони найкраще розуміють, до чого потрібно прагнути. Однак, існує можливість залучення зовнішніх консультантів, які спеціалізуються на розробці бізнес-процесів. У такому випадку, важливо надати їм всю необхідну інформацію про діяльність фірми, включно з даними про продажі, фінансовий стан, плани та цілі кожного відділу.

Часові рамки для планування стратегії залежать від загальної ситуації на ринку та поточного стану компанії. У періоди економічної нестабільності або внутрішніх труднощів у фірмі краще розробляти план на короткий термін — 1-2 роки, щоб можна було швидко адаптуватися до змін. У стабільних умовах можна розглядати більш довгострокове планування.

Бізнес-стратегія та її цілі

Основна мета розробки стратегії полягає у встановленні ключових напрямків для розвитку та виборі ефективних методів управління бізнесом. Це дає можливість керівництву та персоналу компанії ясно бачити майбутнє та розробити конкретні плани для кожного відділу. Стратегічний підхід сприяє кращій координації між різними підрозділами, дозволяє правильно розподіляти фінансові та інші ресурси, а також допомагає ідентифікувати та уникати потенційних ризиків.

Не має значення, чи це невеликий стартап, чи велика корпорація, – бізнес-стратегія є критично важливою для будь-якої компанії, яка прагне зайняти провідні позиції на ринку у своїй сфері діяльності.

аудитор проводять аналіз документів

Різновиди бізнес-стратегій розвитку

При визначенні стратегії розвитку бізнесу, ключовим є урахування його масштабу, цілей та потенціалу для росту. Існує можливість комбінувати кілька стратегій, залежно від потреб компанії.

Основна стратегія охоплює планування розвитку продуктів, послуг та всього підприємства, включаючи його підрозділи. Вона орієнтована на розподіл ресурсів, оптимізацію структури управління та впровадження ефективних бізнес-процесів. Це – комплексна стратегія, яка вимагає масштабного втілення.

Конкурентна стратегія має на меті досягнення лідерства на ринку, наприклад, залучення клієнтів та перевершення конкурентів за ключовими показниками. 

Вона включає такі підходи:

 1. Мінімізація витрат: ціль – зниження витрат на різні аспекти діяльності, порівняно з конкурентами.
 2. Диференціація: створення унікального продукту, який виділяє компанію серед інших.
 3. Фокусування: зосередження уваги на вузькому сегменті ринку

Функціональна стратегія займається внутрішньою оптимізацією робочих процесів у різних підрозділах, таких як виробництво, маркетинг, фінанси та продажі, сприяючи ефективній роботі кожного департаменту. Вона також включає НДДКР, які є важливими для розробки нових продуктів та інновацій.

Як оцінювати обрану бізнес-стратегію?

Керівник організації повинен створити ефективну систему зворотного зв'язку з кожним відділом. Це критично важливо для точної оцінки ринкових умов, внутрішніх ресурсів та ділових процесів. Для ефективності впровадження обраної стратегії важливо проаналізувати поточні результати та визначити, яким чином вони повинні змінюватися в майбутньому. Наприклад, важливо переглянути плани з продажів, оцінити наявні ресурси та встановити цільові показники зростання продажів і терміни їх досягнення.
При виборі стратегії необхідно звернути увагу на такі ключові аспекти:

1. Узгодженість: чи відповідає обрана стратегія місії та баченню організації

2. Реалістичність: чи можливо реалізувати стратегію з огляду на поточну ринкову ситуацію

3. Виконуваність: чи наявні необхідні ресурси - часові, фінансові, людські

4. Сумісність: чи відповідає стратегія інтересам ключових фігур у компанії, включаючи керівників відділів та топ-менеджмент

5. Конкурентоспроможність: чи допоможе стратегія перевершити конкурентів за важливими показниками.

Результати оцінки

Після проведення оцінки, керівник повинен знайти відповіді на наступні ключові питання:
1. Які товари чи послуги має намір пропонувати компанія і які ресурси необхідні для цього.
2. Чи достатньо у компанії поточних ресурсів для реалізації цілей
3. Обсяг фінансових інвестицій, які потрібні для втілення стратегії.
4. Способи приваблення клієнтів та необхідні для цього заходи.
5. Роль та внесок різних відділів у реалізацію стратегії, а також їх мотивація.
6. Реалістичність досягнення запланованих результатів з урахуванням внутрішньої ситуації в компанії та загальних ринкових умов.
7. Фактори, які впливатимуть на успіх стратегії, та критерії для її оцінки.
Отримані відповіді на ці питання мають стати основою для коригування стратегії та розробки детального плану дій для досягнення бажаних результатів.

Кроки формування стратегії розвитку компанії

Розробка стратегії розвитку бізнесу вимагає значних зусиль та часу на детальний аналіз. Важливо оцінити не тільки позиції конкурентів на ринку, але й уважно вивчити внутрішні процеси власної компанії, її цілі та завдання. Крім того, критично важливим є аналіз сильних та слабких аспектів діяльності організації, щоб ефективно визначити напрями розвитку та покращення.

Дослідження макросередовища

Аналіз макросередовища є ключовим елементом для розуміння зовнішніх факторів, які впливають на діяльність бізнесу. Це включає оцінку загального економічного стану країни.

Серед важливих аспектів макросередовища також є:

 • Законодавчі зміни: наприклад, потреба в ліцензії для певних видів продукції.
 • Дії лідерів ринку: об’єднання компаній, відкриття нових філіалів, анонси продуктів, які можуть посилити конкуренцію.
 • Рівень доходів населення: зниження доходів може спонукати фокусуватися на товарах економ-класу, а їх зростання може відкривати можливості для введення на ринок більш дорогих товарів.

Аналіз мікросередовища

Мікросередовище охоплює безпосередніх учасників, з якими взаємодіє бізнес – це можуть бути постачальники, конкуренти, партнери, покупці, а також внутрішній персонал. Компанії мають можливість активно впливати на ці відносини, наприклад, шляхом зміни постачальників для покращення умов співпраці, адаптації до потреб клієнтів, або розширення мережі бізнес-партнерів.

Для аналізу мікросередовища застосовують маркетингові дослідження. Це дозволяє ідентифікувати актуальні тренди ринку, виявляти потреби та переваги споживачів, а також аналізувати стратегії конкурентів. Результати такого дослідження надають цінну інформацію про динаміку галузі, клієнтські очікування та ефективність цінової політики.

SWOT-аналіз і його компоненти

SWOT-аналіз – це інструмент для комплексної оцінки бізнесу, який дає можливість об’єктивно аналізувати як сильні, так і слабкі сторони організації. Цей метод використовується для структурування інформації про компанію, встановлення стратегічних цілей, виявлення потенціалу розвитку та ідентифікації потенційних ризиків.

Проводячи SWOT-аналіз, створіть таблицю з чотирма розділами, в якій відобразіть:

 • Сильні сторони, які виділяють вашу компанію серед конкурентів;
 • Слабкі аспекти, які потребують удосконалення;
 • Зовнішні можливості, які можуть сприяти розвитку бізнесу;
 • Зовнішні загрози, які можуть вплинути на діяльність компанії.

Матриця Ансофф

Матриця Ансоффа – це важливий інструмент для визначення стратегії позиціонування продукції компанії на ринку.

Вона пропонує чотири основні стратегічні напрямки для вибору:

 1. Розширення продажів існуючих продуктів на вже знайомому ринку.
 2. Введення вже відомих продуктів на новий ринок.
 3. Запуск нових продуктів на звичному ринку.
 4. Паралельна зміна як продуктів, так і ринків для їх реалізації.

Для ефективного вибору стратегії важливо зіставити ці напрямки з висновками, отриманими з дослідження макро- та мікросередовища та SWOT-аналізу. Це допоможе визначити, яка з цих стратегій здатна принести найбільшу прибутковість для бізнесу

Визначення цілей та завдань

Важливо, щоб цілі та завдання в бізнесі були чітко визначені, кількісно вимірювані та реалістичні. Початок має бути зі становлення конкретної мети. Наприклад, розширення асортименту на шість нових категорій товарів протягом трьох місяців, збільшення обсягу продажів у п’ятеро до кінця наступного року або відкриття додаткових восьми торгових точок у наступні три роки. Далі потрібно розробити детальний план завдань, які сприятимуть досягненню цієї мети.

Задайте собі запитання: які ресурси та кроки необхідні для реалізації поставленої мети? Наприклад, для збільшення продажів може бути потрібно змінити систему KPI для менеджерів, залучити додаткових співробітників, переглянути скрипти обслуговування клієнтів та оптимізувати витрати на маркетинг.

співпраця аналітик діаграма професійнийдокументекономіка

Реалізація стратегії розвитку підприємства

1. Оцінка поточного стану бізнесу є важливим етапом

Зібрати всю необхідну інформацію про діяльність вашої компанії, включаючи дані про продажі, прибутки та витрати. Також варто проаналізувати навички та експертизу персоналу і керівництва, а також якість взаємодії з постачальниками та бізнес-партнерами.

2. Визначення потенціалу компанії

Оцініть її сильні та слабкі сторони, щоб реально розуміти можливості. Це дозволить вам розробити стратегію, яка найкраще відповідатиме реальним умовам.

3. Підготуйтеся до структурних змін у керівництві компанії.

Це може бути необхідно для створення нових відділів, набору додаткових працівників або розробки власної логістичної системи. Антиципація цих змін допоможе швидко адаптуватися до нових умов.

4. Мінімізуйте потенційні ризики

Розробка стратегії для управління ризиками допоможе запобігти втратам та захистити бізнес від негативних сценаріїв. Важливо мати план дій на випадок непередбачених обставин, таких як поява нових конкурентів або зміни умов постачання.

5. Адаптуйте стратегію до змін у макро- та мікросередовищі

Постійний аналіз зовнішніх умов, змін у законодавстві, появи нових ринків чи конкурентів дозволить гнучко коригувати стратегію, аби досягти поставлених цілей незважаючи на зміни.

аудитор допомагає розробити бізнесстратегію

Як оцінювати ефективність нововведень?

Регулярно порівнюйте прогнозовані показники з реальними досягненнями. Організуйте періоди виконання стратегії на окремі етапи, щоб забезпечити можливість спостерігати за проміжними результатами. Наприклад, якщо ваша стратегічна мета – зростити прибуток у шість разів за рік, щомісячно порівнюйте поточний обсяг продажів з базовими показниками. Якщо виявляються відхилення від запланованого, негайно вносьте необхідні зміни в бізнес-процеси. Це може включати коригування KPI, зміну відповідальності за завдання, набір нових працівників або додаткове навчання існуючого персоналу. Після внесених змін продовжуйте моніторинг показників для оцінки їх ефективності.

Які можуть бути ризики при втіленні в життя бізнес-стратегії

Існують певні ризики, які часто не піддаються контролю, але важливо їх враховувати:

 1. Зміни у політичній та економічній сфері країни.
 2. Неможливість повернення інвестицій у виробництво.
 3. Насичення ринку, що перевищує попит на продукцію.
 4. Більш вигідні пропозиції від конкурентів.
 5. Погіршення якості продукції через недотримання стандартів.
 6. Помилки, які можуть виникнути під час укладання договорів.
 7. Недостатньо якісний обслуговування клієнтів.

Для збереження лояльності клієнтів та ефективної обробки їх запитів важливо впровадити систему автоматизації обслуговування.

аудитор рахує ризики бізнес стратегії

Основні помилки які допускають при реалізації бізнес-стратегії

Поширені прорахунки часто відбуваються на етапах аналізу та розробки планів. Це може включати відсутність зв’язку з реальними умовами ринку та некоректний оцінювання доступних ресурсів. Не рідкісно компанії ігнорують дії конкурентів або не звертають уваги на зміни, що відбуваються на ринку. Іншими загальними помилками є недостатнє роз’яснення персоналу, які дії потрібні для досягнення поставлених цілей, а також проблеми з мотивацією серед співробітників.

Висновки

Розробка стратегії бізнесу є ключовою для встановлення довгострокових цілей і завдань організації. При створенні стратегії важливо проводити аналіз останніх тенденцій в економіці, змін у законодавстві, а також власних досягнень. Не менш важливо врахувати як сильні, так і слабкі сторони вашої компанії.

Для втілення стратегічних планів необхідно чітко визначити поточний стан та можливості компанії, а також розробити план змін у структурі управління. Важливо також ідентифікувати потенційні ризики та розробити стратегії їх управління, щоб мати змогу своєчасно адаптувати ваш підхід.

Залишилися питання?

Залиште заявку у формі «Зворотного зв’язку»: наші менеджери зв’яжуться з вами для уточнення деталей та сформують комерційну пропозицію.

колективне фото команди аудиторів