Вартість аудиторських послуг

Найчастіше, потенційних клієнтів компаній, що пропонують аудит для юридичних, фізичних осіб-підприємців та організацій усіх форм власності, цікавить вартість аудиторських послуг. Воно й не дивно, адже в Україні існує розповсюджений міф про завищені розцінки серед подібних організацій. Однак, у більшості випадків, результати комплексної перевірки виявляються інвестицією, що окупає себе навіть на коротких дистанціях.

При цьому варто зазначити, що оцінити будь-яку інтелектуальну діяльність досить складно. Особливо – аудиторські послуги. Ціна не є фіксованою і залежить від багатьох факторів, тому в кожному окремому випадку прораховується індивідуально. Однак, щоб мати приблизне уявлення, ми розкажемо, що впливає на її формування, а також наведемо таблицю, за допомогою якої ви зможете прорахувати приблизний бюджет на аудит вашої організації.

Які фактори впливають на ціну аудиторських послуг

Діяльність аудитора – це не лише перевірки. Адже маючи відповідні компетенції, він може виступати юридичним чи фінансовим радником, надавати розширені консультації і тд. Саме тому, при розрахунку вартості аудиторських послуг враховуються декілька чинників:

Вид перевірки

Мета проведення аудиту

Характеристики діяльності підприємства

Період перевірки звітності

Рівень та кваліфікація залученого персоналу

Об’єм та стан документів, що підлягають перевірці

Формат автоматизації обліку

Окрім того, оцінка може включати вартість задіяних програмних інструментів, дорожні витрати і т.д.

Які фактори впливають на ціну аудиторських послуг

Діяльність аудитора – це не лише перевірки. Адже маючи відповідні компетенції, він може виступати юридичним чи фінансовим радником, надавати розширені консультації і тд. Саме тому, при розрахунку вартості аудиторських послуг враховуються декілька чинників:

Вид перевірки

Мета проведення аудиту

Характеристики діяльності підприємства

Період перевірки звітності

Рівень та кваліфікація залученого персоналу

Об’єм та стан документів, що підлягають перевірці

Формат автоматизації обліку

Окрім того, оцінка може включати вартість задіяних програмних інструментів, дорожні витрати і т.д.

Як визначити вартість аудиторських послуг

Дізнатися приблизну вартість проведення аудиторської перевірки можна кількома способами

Оптимальний

Актуально при замовленні послуг по телефону: наш спеціаліст виїде до вас в офіс, ознайомиться з обсягом робіт, станом обліку і сформує комерційну пропозицію на місці.

Розрахунковий

Оптимально при замовленні послуг через сайт. Разом з заповненою анкетою, замовникові потрібно відправити оборотно-сальдову відомість за період, що підлягає аудиту.

Прогнозний

Найкращий спосіб оцінки, включає спілкування з клієнтом для вияснення обсягу перевірок, умов аудиту та ряду інших питань, що дозволить запропонувати ціну, найбільш наближену до реальної.

Окрім того, ви можете спробувати розрахувати ціну самостійно, завдяки калькулятору прорахунку вартості аудиту.

Документи які потрібні для аудиторських послуг

Для проведення перевірки компанії незалежною аудиторською фірмою, спеціалістам потрібно отримати доступ до внутрішньої та зовнішньої документації компанії. Перелік документів, що можуть знадобитися, наступний:

01. Фінансова звітність

Основний предмет перевірки аудиторами. Сюди входить баланс, а також звіти про прибутки, збитки, зміни власного капіталу, готовність фінансової звітності.

02. Бухгалтерські журнали та книги

До компетенції аудиторів входить можливість перевірки журналів первинної облікової документації: обліку доходів та витрат, реєстрації основних засобів і т.д.

03. Документи про операції

Включає рахунки-фактури, акти виконання робіт, договори, акти приймання-передачі, а також іншу документацію, що підтверджує виконання операцій, пов’язаних з фінансами.

04. Документи про оподаткування

Податкові декларації, акти-розрахунки податків, дозволи та інші документи, перелік яких регламентується чинним Податковим кодексом України.

05. Банківські виписки

Документи, що видаються фінансовими установами для підтвердження проведених операцій та руху грошей на внутрішніх та зовнішніх рахунках організації.

06. Юридичні документи

В тому числі – статути компанія, копії рішення загальних зборів акціонерів чи власників, заключені договори, установчі документи та інші юридичні акти.

07. Попередні аудиторські звіти

Додаткова документація, що може стосуватися попередніх перевірок та послуг з аудиту, виконаних іншими аудиторськими компаніями.

08. Внутрішні документи

А саме – політики, процедури, посадові інструкції та іншу документацію, що регулює бухгалтерську та фінансову діяльність в рамках об’єкту перевірки.

При цьому варто зазначити, що цей перелік не є вичерпним: об’єм надаваної документації залежить від виду аудиту або специфіки діяльності вашої компанії. Саме тому, перед початком аудиту ми проводимо консультації, що дозволяють визначити об’єм робіт, кількість необхідних документів та приблизну вартість аудиторської перевірки за рік (або визначений період).

розрахунок вартість калькулятор аудит звіти

Методи розрахунку вартості аудиторських послуг

При розрахунку вартості аудиторської перевірки бухгалтерської звітності за рік ми використовуємо два підходи:

 1. За витратою часу. Мається на увазі розрахунок виходячи з часу, який фахівці виділяють на виконання завдань. Враховує покриття поточних накладних витрат, залежно від ступеню відповідальності та зазначених термінів;
 2. За фіксованою вартістю. При узгодженні з клієнтом ми можемо встановити фіксовану суму оплати за аудит. В подальшому, вона не буде змінюватись навіть за умови додаткових витрат чи виходу за часові рамки.


Разом з тим варто враховувати, що при остаточному формуванні вартості, за рахунок оптимізації та автоматизації процесів, вартість аудиту підприємства може бути суттєво зменшена. Все залежить від конкретизації цілей перевірки.

Послуги аудиторів компанії
«Наша Бухгалтерія»

жінка- економіст, яка перевіряє фанансові документи

Ведемо бухгалтерію

- Обов’язковий аудит середніх компаній
- Обов’язковий аудит суспільно значущих компаній
- Аудит відкритих акціонерних товариств
- Аудит страхових компаній та фінансових установ
- Аудит резидентів “Дія сіті”

аудитор робить підрахунок на калькуляторі

Ініціативний аудит

- Аудит за рішенням власника
- Аудит через зміну директора й головного бухгалтера
- Антикорупційний аудит
- Узгоджені процедури стосовно перевірки окремих елементів, рахунків або статей фінансових звітів
- Комплексний аналіз наявної системи податкового й бухгалтерського обліку

аудитори розглядають звіти та діаграми

Податковий аудит

- Незалежна перевірка податкової звітності компанії
- Аналіз стану податкового обліку підприємства
- Підготовка компанії до податкової перевірки
- Пошук податкових ризиків компанії, щоб уникнути штрафних санкцій, пов’язаних з порушенням законодавства щодо податків і зборів
- Узгоджені процедури щодо перевірки відображення господарських операцій у податковому обліку

аудитори переглядають фінансовий звіт

Аудит використання грантових коштів

Аудит Звіту про цільове використання грантових коштів

бухгалтер рахує прибуток по звітах

Звіт аудиту про відповідність резидента Дія Сіті

- Аудит початкового Звіту про відповідність резидента Дія Сіті
- Аудит річного Звіту про відповідність резидента Дія Сіті

Послуги аудиторів компанії

1

Обов'язковий аудит

 • Обов’язковий аудит середніх компаній
 • Обов’язковий аудит суспільно значущих компаній
 • Аудит відкритих акціонерних товариств
 • Аудит страхових компаній та фінансових установ
2

Ініціативний аудит

 • Аудит за рішенням власника
 • Аудит через зміну директора й головного бухгалтера
 • Антикорупційний аудит
 • Узгоджені процедури стосовно перевірки окремих елементів, рахунків або статей фінансових звітів.
 • Комплексний аналіз наявної системи податкового й бухгалтерського обліку
3

Податковий аудит

 • Незалежна перевірка податкової звітності компанії
 • Аналіз стану податкового обліку підприємства
 • Підготовка компанії до податкової перевірки
 • Пошук податкових ризиків компанії, щоб уникнути штрафних санкцій, що пов’язані з порушенням законодавства щодо податків і зборів
 • Узгоджені процедури щодо перевірки відображення господарських операцій у податковому обліку

Як здійснюється комплексний аудит

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА

Оцінка системи, в якій працює компанія, й обсягу робіт.

НАДАННЯ ПЛАНУ АУДИТУ

Узгодження термінів та етапів проведення аудиту із замовником

ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

Робота групи експертів за планом аудиту.

РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ

Обговорення помилок, що були виявлені. Надання рекомендацій щодо їх виправлення. Узгодження рекомендацій із замовником.

ФІНАЛЬНИЙ ЗВІТ АУДИТОРА

Надання офіційного аудиторського висновку за результатами перевірки.
Метою аудиту є створення нової або оптимізація наявної системи бухгалтерського та податкового обліку, вибудовування ефективних механізмів управління, налагодження спілкування з податковою інспекцією. У результаті ви отримаєте міцний фундамент, що гарантуватиме фінансву безпеку вашої організації.

Переваги співпраці з нами

Упевненість

Успішно пройдено контроль якості Аудиторської палати України, чисті Акти під час перевірок контролюючими органами.

Експертна думка

Наші спеціалісти в курсі всіх новацій! Вони є постійними спікерами спеціалізованих заходів, міжнародних форумів і семінарів.

Персональний підхід

Ми надаємо Вам 2 варіанти проведення аудиторської перевірки: Ви можете замовити повну перевірку або перевірку блоками.

Конфіденційність

Робота над кожним проєктом відбувається у режимі повної конфіденційності та з дотриманням аудиторської етики.

Компетентність

Сертифіковані бухгалтери (DipIFR, CAP), сертифіковані аудитори, оцінювачі та керуючі активами.

За роки успішної роботи в галузі аудиторських послуг, окрім теоретичних знань, спеціалісти нашої команди зуміли напрацювати колосальну практику в сфері фінансового, бухгалтерського та податкового аудиту. Разом з налагодженими зв’язками та сучасними робочими інструментами, “Наша бухгалтерія” гарантує оперативність, об’єктивність та чіткість виконання поставлених завдань.

За результатами аудиту, замовник може розраховувати на:

Офіційний незалежний аудиторський висновок щодо правдивої фінансової звітності та відповідності її до встановлених критеріїв

Оцінку ефективності господарської діяльності

Оцінку ризиків подальших вкладень для інвесторів

Встановлення загроз і комплекс превентивних заходів

Докладний звіт керівництву з висновками за результатами перевірки

Правдиве оцінка фінансового становища компанії

Підготовка компанії до податкової перевірки й мінімізація ризиків

Рекомендації сертифікованих аудиторів стосовно порядку обчислення податків

Запитання, що найчастіше ставлять

Аудиторська перевірка відбувається дистанційно. Усі потрібні документи ми отримуємо від клієнта й це, здебільшого, не потребує візиту. Виняток може бути лише за участі в інвентаризації.

Вартість аудиту, так само як і бухгалтерське обслуговування, безпосередньо залежить від обсягу операцій, що перевіряє аудитор. Тому перш за все необхідно мати уявлення про цей обсяг.

У межах податкового аудиту ми готуємо компанію до перевірки й допомагаємо мінімізувати ризики штрафних санкцій.

Так, у нас є така послуга, що передбачає як підготовку до перевірки податковою, так і її супровід.

Усі наші спеціалісти мають багаторічний досвід роботи, сертифіковані бухгалтери, аудитори й адвокати.

Така потреба виникає тоді, коли з’являється необхідність вивантажити інформацію з програми, отримати аналітику та інші додаткові дані.

Аудитор виявить недоліки в системі, що існує, і порадить варіанти їх виправлення.

Якщо ми говоримо про податковий аудит, у результаті якого ми не ідентифікували порушення, не повідомили компанії про них й не запропонували їх усунути – ми компенсуємо штрафи.

Так, звісно. У межах аудиту буде запропоновано детальний перелік рекомендацій.

Ми використаємо кілька програмних рішень, що дозволяють дистанційно комунікувати в межах проєкту. Усе намагаємося перевести в онлайн.

Обов’язковий аудит потрібен певним категоріям компаній: середні, суспільно важливі, банки, фінансові компанії. У компаніях, що не передбачають обов’язковий аудит, суть аудиторської перевірки полягає в ініціативі власника чи керівництва оцінити якість облікових процесів і запобігти податковим ризикам.

Замовте аудит

Заповніть форму, що нижче, і ми зателефонуємо Вам протягом години.

  Наш сайт захищений за допомогою reCAPTCHA та відповідає Політика конфіденційності і Умов використання Google.

  Керівник Аудиторської фірми