Аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес

різні об'єкти на рабочому столі

Аудит підприємств, що становлять суспільний інтерес

У 2018 році, до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» були внесені зміни, що впроваджують термін «Підприємство, що становить суспільний інтерес» та встановлюють необхідність проводити обов’язковий аудит громадських організацій.

На перший погляд, це мало б ускладнити життя усім, хто підпадає під це визначення. Тим не менш, у співпраці з хорошим аудитором, така необхідність створює безліч передумов для розвитку таких організацій.

Класифікація громадських підприємств

Згідно положень чинного законодавства, підприємствами, діяльність яких є значною та важливою для суспільства і держави, можна вважати:

Емітентів цінних паперів, папери яких допущено до торгів на фондових біржах

Емітентів цінних паперів, на які здійснено публічну пропозицію

Банки та фінансові установи, що займаються кредитуванням населення

Страхові компанії та організації, діяльність яких дотична до страхування

Недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи, що належать до малих та мікропідприємств

Організації, що згідно з законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», належать до великих підприємств

Щодо останніх, вони повинні відповідати, щонайменше, двом критеріям:

Балансова вартість активів – понад 20 млн євро

Чистий дохід від реалізації продукції (товари, послуги, роботи) – більше 40 млн. євро

Середня кількість працівників, залучених до діяльності – понад 250 осіб

Для чого потрібен аудит підприємства, що становить суспільний інтерес?

Задля забезпечення прозорості і надання доступу до суспільно важливої інформації, компанії, що становлять суспільний інтерес зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність. Аудит же проводиться для того, щоб усі зацікавлені сторони могли переконатися у достовірності опублікованих даних. Документ має оприлюднюватись на веб-сторінці організації в повному обсязі

жінка заповнює графіки на столі

Як обрати аудитора для підприємства, що становить суспільний інтерес?

На жаль, відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», обрати аудитора за власним розсудом підприємства, що становлять суспільний інтерес, не можуть. Адже закон чітко регламентує порядок обрання аудиторської організації для проведення перевірки

01

Так, підприємство зобов’язане створити аудиторський комітет, або передати повноваження такого підрозділу Наглядовій раді чи Ревізійній комісії: це все має підкріплено внутрішніми розпорядчими документами товариства.

02

Наступний етап – розробка та затвердження положень про порядок діяльності аудиторського комітету, з подальшим обранням його членів. І до них також висуваються певні вимоги згідно чинного законодавства.

03

Після формування комітету організація затверджує тендерну (конкурсну) документацію, а також порядок отримання і розгляду пропозицій від компаній, що виявили бажання взяти участь у конкурсі.

04

Для обрання конкретного аудитора, за результатами тендеру має залишитись, щонайменше, дві пропозиції. Після прийняття рішення про призначення аудитора, організація має повідомити відповідний державний орган, до якого подається річна фінансова звітність, про призначення аудитора. І тільки після цього можна вкладати офіційний договір на надання послуг.
Залишилися питання?

Залиште заявку 

у формі  «Зворотного зв’язку». 

Наші менеджери зв’яжуться з вами для уточнення деталей і сформують комерційну пропозицію. 

колективне фото команди аудиторів