Складання трирівневої документації з метою ТЦУ

система звістності малюнок фіолетовий

Трирівнева система звітності: які правила

В Україні звітність з трансфертного ціноутворення пройшла етапи доопрацювання та стандартизації для відповідності міжнародним нормам. Цей процес є частиною зобов’язань України в рамках глобальних ініціатив з протидії розмиванню податкової бази і перенесенню прибутків (BEPS). Ці ініціативи, які включають 15 ключових кроків, були розроблені та підтримані країнами з розвинутою економікою і спрямовані на забезпечення прозорості фінансової звітності та справедливих умов оподаткування.

BEPS сприяє створенню умов для чесної конкуренції, а також контролює, щоб податки сплачувалися в тій країні, де генерується дохід або прибуток. З метою впровадження цих кроків, Україна, зокрема в рамках виконання пункту 13 плану BEPS, ввела нову трирівневу систему звітності для трансфертного ціноутворення. Тепер вона включає в себе наступні документи:

Local File

Локальна документація з трансфертного ціноутворення включає документи, що відповідають вимогам підпункту 39.4.6 статті 39 ПКУ.

Master File

Головний файл: містить документи з інформацією, передбаченою умовами підпункту 39.4.7 статті 39 ПКУ.

Country-by-Country Report

Звіт у розрізі країн: призначений для міжнародних груп компаній з річним доходом, що перевищує 750 мільйонів євро. Умови та порядок підготовки цього звіту визначені в підпунктах 39.4.10-39.4.14 статті 39 ПКУ.

Хто відноситься до даної системи ?

Головним критерієм для визначення, чи потрапляє компанія під дію трирівневої системи звітності в Україні, є її участь у міжнародній групі компаній (МГК).

Одним з ключових питань, яке турбує платників податків, є визначення тих суб’єктів господарювання, які мають дотримуватися вимог трирівневої системи звітності. Основним фактором тут є включення українських компаній до складу міжнародної групи компаній.

Міжнародна група компаній означає альянс двох або більше юридичних осіб, кожна з яких є податковим резидентом окремої країни, а їх взаємозв’язок базується на критеріях володіння або контролю. Такі компанії, будучи частиною МГК, повинні відповідати вимогам зазначеної системи звітності, що має на меті забезпечення прозорості та адекватності фінансової інформації на міжнародному рівні.

Цей підхід вимагає від українських компаній, які є частиною МГК, відповідати новим стандартам у сфері податкової звітності, підвищуючи тим самим рівень фінансової прозорості та відповідальності.

аудитори досліджують ринок тцу

Повідомлення про участь у МГК

На початку процесу складання документації, що стосується трансфертного ціноутворення, ключовим кроком для українських підприємств є подання офіційного повідомлення про їх участь в міжнародній групі компаній. Цей документ є важливим, оскільки він надає податковим органам інформацію про те, які компанії підпадають під дію цього сегменту податкового законодавства.

Компанії, які в ході звітного року здійснили контрольовані операції, повинні подати вказане повідомлення не пізніше 1 жовтня. Цей документ подається виключно в електронній формі, що відповідає сучасним стандартам документообігу.

Водночас, у разі, якщо компанія, яка є членом МГК, не проводила контрольовані операції протягом року, вона звільняється від подання цього повідомлення. Таким чином, обов'язок подання звіту залежить безпосередньо від активності компанії в рамках контрольованих операцій.

Ця процедура відіграє критичну роль у системі трансфертного ціноутворення, сприяючи прозорості фінансових операцій та дотриманню податкових норм.

Мастер файл

В залежності від інформації поданій у повідомленні обов’язок підготовки мастер файлу може бути покладений і на українську компанію. За умов відповідності критеріям виручки МГК дорівнює або перевищує поріг 50 млн. євро податкова служба має право надіслати запит з вимогою надати глобальну документацію з трансфертного ціноутворення (майстер-файл). Глобальна документація з трансфертного ціноутворення (майстер-файл) має бути надана платником податків до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 90 календарних днів з дня отримання запиту.
дві жінки бухгалтери перевіряють документи, рахуючи на калькуляторі

Звіт у розрізі країн

Звіт у розрізі країн має певну форму та порядок подання, які були офіційно затверджені наказом міністерства фінансів України від 14 грудня 2020 року № 764, який набрав чинності 19 лютого 2021 року.”

Основною рисою звітів типу Country-by-Country Report (CCR) є їх здатність надавати інформацію по країнах, де присутня група компаній.

Звіти CCR транснаціональних корпорацій мають включати всебічний набір даних. Це включає перелік усіх країн, де діє група, а також повний перелік дочірніх структур та філій у кожній з цих країн. У звіті мають бути представлені відомості про податкові платежі та фінансову діяльність кожного з цих підрозділів, а також інформація про активи, основні засоби та витрати в кожній окремій юрисдикції.

Завдяки такій структурі звітності, податкові органи отримують змогу більш ефективно контролювати фінансові потоки та податкові зобов’язання міжнародних корпорацій.

Річний пороговий показник консолідованого доходу групи, який вимагає подання CCR  дорівнює або перевищує еквівалент в 750 млн євро (абзац другий підпункту 39.4.10 пункту 39.4 статті 39 розділу І ПКУ).

Коли треба подавати звітність?

З облікового року 2021 почала діяти трирівнева система документації, що стосується трансфертного ціноутворення. Однак компанії можуть подавати відповідну звітність не раніше, ніж через рік після того, як Україна приєдналася до багатосторонньої угоди MCAA (Multilateral Competent Authority Agreement on the Exchange of Country-by-Country Reports). Ця угода відкриває шлях для автоматизованого обміну звітами між підписантами, що є важливим інструментом для забезпечення прозорості фінансової діяльності міжнародних компаній. Використання зібраних даних в рамках цієї угоди сприятиме ефективному податковому контролю компаній у кожній з країн, де вони працюють.

Цей підхід сприяє більшій прозорості та відповідальності в міжнародних фінансових операціях, дозволяючи краще відслідковувати та регулювати податкові зобов’язання корпорацій у різних юрисдикціях.

консалтинг, бухгалтерський облік, аудитори, співробітництво

Що передбачено за порушення у звітності?

У разі невиконання вимог щодо подання трирівневої звітності, українське законодавство ставить перед порушниками штрафні санкції. Конкретно, за несвоєчасне або неповне подання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній, законом передбачено штраф у розмірі 50 прожиткових мінімумів. Якщо ж не подається глобальна документація, штраф становить 300 прожиткових мінімумів, а за неподання звіту в розрізі країн — штраф може досягати 1000 прожиткових мінімумів.

Крім того, подання недостовірної інформації тягне за собою також штрафні наслідки: за внесення неправдивих даних у повідомлення про участь у МГК передбачено штраф у розмірі 50 прожиткових мінімумів, а за подібне порушення в звіті в розрізі країн — штраф до 200 прожиткових мінімумів.

Ці заходи введені з метою забезпечення прозорості та дотримання встановлених правил у сфері трансфертного ціноутворення, що є ключовими для справедливого оподаткування на міжнародному рівні.

Чим аудиторська фірма «Наша Бухгалтерія» може Вам допомогти в трирівневій системі звітності?

Фірма "Наша Бухгалтерія" надає комплексну підтримку в процесі впровадження та дотримання трирівневої системи звітності. Ці послуги включають:
01. Підготовка необхідної документації
Фахівці фірми допоможуть в складанні всіх необхідних звітів – від локальної документації до звітів в розрізі країн.
02. Консультації з питань трансфертного ціноутворення
"Наша Бухгалтерія" надає експертні консультації щодо всіх аспектів трансфертного ціноутворення, забезпечуючи відповідність діяльності компаній вимогам законодавства.
03. Допомога у визначенні контрольованих операцій
Команда допоможе ідентифікувати транзакції, які підпадають під визначення контрольованих операцій, і відповідно потребують звітування.
04. Забезпечення відповідності звітів міжнародним стандартам
Враховуючи постійні зміни в міжнародних нормах, "Наша Бухгалтерія" допоможе забезпечити, що ваші звіти відповідають найсучаснішим вимогам.
05. Представництво інтересів клієнтів перед податковими органами
Представництво інтересів клієнтів перед податковими органами.
Звернувшись до "Нашої Бухгалтерії", ви отримаєте надійного партнера, готового надати професійну підтримку на кожному етапі реалізації трирівневої системи звітності.
Залишилися питання?

Залиште заявку у формі «Зворотного зв’язку»: наші менеджери зв’яжуться з вами для уточнення деталей та сформують комерційну пропозицію.

колективне фото команди аудиторів