Підтвердження ділової мети з нерезидентами

Питання відсутності ділової мети в діяльності платників податків є важливим аспектом у податковій практиці України. Це стає особливо актуальним, коли податкові органи оцінюють економічну сутність господарських операцій, під час проведення перевірок, і часто використовують відсутність ділової мети як аргумент для визнання операцій нереальними або такими, що не відбулися.

Українське законодавство, зокрема абзаци третій – п’ятий підпункту 14.1.231 Податкового кодексу України (ПКУ), визначає критерії “ділової мети (розумної економічної причини)” для операцій з нерезидентами. Ці критерії відрізняються від підходу, що використовується для операцій між резидентами.

1. Відсутність уникнення оподаткування:

Перший критерій вказує, що "ділова мета" існує, якщо головною ціллю операції не є ухилення від сплати податків або зменшення обсягу оподатковуваного прибутку. Це означає, що операція повинна мати інші комерційні причини, крім мінімізації податкових зобов'язань.

2. Відповідність ринковим умовам:

Другий критерій вимагає, щоб у зіставних умовах непов'язана особа була б готова здійснити таку ж операцію. Це означає, що ціна та умови операції повинні бути такими, які були б прийнятні між сторонами, які не мають особливих зв'язків між собою.

Зміна акценту в тесті на "ділову мету" відображає зусилля українського законодавця у боротьбі з ухиленням від оподаткування та забезпечення того, щоб міжнародні операції відповідали ринковим умовам. Це збільшує прозорість та справедливість у міжнародних податкових питаннях, водночас забезпечуючи справедливе оподаткування.

Внутрішній аудит підприємства

Внутрішній аудит у підприємствах, які мають відносини з нерезидентами, відіграє особливо важливу роль, оскільки він стикається з унікальними викликами та можливостями. Ось декілька ключових аспектів внутрішнього аудиту в таких умовах:
1. Міжнародні стандарти та законодавство:

Аудитори мають бути обізнані з різними національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та податковими законами. Це допомагає забезпечити, що підприємство дотримується всіх відповідних вимог, коли веде бізнес з нерезидентами.

2. Управління валютними ризиками:

Підприємства, що ведуть бізнес з нерезидентами, часто мають справу з валютними ризиками. Внутрішній аудит повинен переконатися, що існують адекватні стратегії управління цими ризиками.

3. Трансфертне ціноутворення:

Одним із ключових аспектів ведення бізнесу з нерезидентами є трансфертне ціноутворення, яке вимагає дотримання певних правил і методологій для визначення цін на товари чи послуги, що передаються між пов'язаними компаніями в різних країнах.

4. Забезпечення дотримання міжнародних податкових вимог:

Внутрішній аудит має забезпечити, що підприємство дотримується міжнародних податкових вимог та уникання подвійного оподаткування.

5. Аналіз операційної ефективності та ризиків:

Внутрішній аудит також повинен оцінювати, наскільки ефективно підприємство управляє своїми міжнародними операціями і виявляти потенційні ризики, які можуть виникати від взаємодії з нерезидентами.

6. Культурні та мовні аспекти:

Працюючи з нерезидентами, компанії можуть стикатися з культурними та мовними викликами, які також повинні бути враховані при внутрішньому аудиті.

Що є доказовою базою для підтвердження

Для підтвердження розумної економічної причини (ділової мети) операцій з нерезидентами існує визначена доказова база, яка включає різноманітні документи та інформацію, що демонструють всі обставини та умови проведення таких операцій. Це важливо для того, щоб підтвердити, що операції відповідають встановленим вимогам і є економічно обґрунтованими. Ось основні елементи цієї доказової бази:
01. Фактичний зміст операцій:
Важливо аналізувати операції з нерезидентами, виходячи з їх фактичного змісту, а не форми. Це означає, що платник податків повинен оцінювати справжній характер та мету операцій, а не лише їх формальне документальне оформлення.
02. Аналіз операцій без документального оформлення:
Якщо під час аналізу виявлено операції, які не мають документального оформлення, платникам податків слід підготувати пояснення щодо причин відсутності оплати. Наприклад, можливо, вартість послуг вже включена у вартість товарів, куплених у пов'язаного нерезидента.
03. Оцінка господарської операції:
Платник податків має оцінити, чи могли б непов'язані сторони здійснювати аналогічну операцію. Це допоможе визначити, чи відповідає операція ринковим умовам.
04. Пояснення відсутності альтернативних угод:
Платники податків повинні бути готові підтвердити наявність "ділової мети" та відсутність альтернативних варіантів досягнення кращого економічного ефекту, ніж той, який вони отримують від поточної операції.
05. Підготовка альтернативних сценаріїв:
Платник податків може також підготувати аналіз альтернативних сценаріїв, як-от платне надання маркетингових послуг з подальшим збільшенням вартості продукції, для демонстрації, що економічний ефект від цих операцій є еквівалентним.

Суть закону № 466

Закон України № 466-ІХ який був прийнятий з метою приведення податкового законодавства України у відповідність до міжнародних стандартів запобігання ерозії податкової бази та переміщення прибутків (BEPS). Основні аспекти закону включають:

1. Запровадження правил BEPS:

Закон включає положення, що відповідають рекомендаціям ОЕСР щодо боротьби з BEPS, зокрема в сферах трансфертного ціноутворення, відповідності податкових правил до міжнародних стандартів, та запобігання ухиленню від оподаткування.

2. Оподаткування контрольованих іноземних компаній (КІК):

Закон вводить правила для оподаткування доходів КІК, тобто іноземних компаній, які контролюються резидентами України.

3. Трансфертне ціноутворення:

Посилення правил трансфертного ціноутворення для забезпечення, що ціни у контрольованих операціях встановлюються на рівні ринкових цін.

4. Вимоги до документації:

Закон також передбачає посилені вимоги до податкової документації, щоб забезпечити прозорість та відповідність міжнародним стандартам.

аудитор працює над діаграмами та фінансовими показниками

Головна ціль операції

  • Аналіз фактичного змісту операцій: Платники податків повинні аналізувати свої операції з нерезидентами, звертаючи увагу на фактичний зміст, а не лише на формальну сторону.
  •  
  • Демонстрація економічної доцільності: Для підтвердження “ділової мети” платникам податків необхідно довести, що операції з нерезидентами мають економічне обґрунтування, тобто вони спрямовані на отримання економічної вигоди, а не лише на уникнення податків.
  •  
  • Оцінка ринкових умов: Потрібно оцінити, чи відповідає операція умовам, які були б прийнятні між непов’язаними сторонами, тобто чи є операція ринковою за своєю суттю.

Замовте аудит

Залишить заявку у формі «Зворотного зв’язку» і наші менеджери зателефонують вам для уточнення деталей!

    Керівник Аудиторської фірми