Аудит контрольованих операцій

У рамках чинного податкового законодавства України існують конкретні директиви, які стосуються певних груп платників податків, зобов’язаних подавати спеціалізовані звіти. Закон вимагає, що суб’єкти, чий загальний річний прибуток з усіх джерел перевищує 150 мільйонів гривень, а обсяг транзакцій з міжнародними партнерами, як визначено статтею 39 Податкового кодексу, перевищує 10 мільйонів гривень, мають подати відповідний звіт. Ця вимога також поширюється на місцеві представництва іноземних компаній, які здійснили операції на суму понад 10 мільйонів гривень у минулому році.

Щодо самого звіту, його формат та методологія подання регламентуються наказом Міністерства Фінансів України № 8. Цей документ мусить бути поданий у вигляді електронного файлу, відповідно до українських законів про електронний документообіг та цифровий підпис.

В чому полягає підготовка звіту про контрольовані операції

Підготовка звіту про контрольовані операції вимагає детального аналізу та документування усіх господарських операцій підприємства з іноземними контрагентами. Основні етапи підготовки такого звіту включають:

1. Ідентифікація контрольованих операцій

Визначення операцій, які підпадають під визначення контрольованих згідно з податковим законодавством. Це можуть бути транзакції з нерезидентами, з особами, які мають спеціальний податковий статус, або з тими, що знаходяться у країнах з низькими податковими ставками.

2. Аналіз умов операцій

Оцінка умов та цін, за якими здійснювалися операції, для визначення, чи вони відповідають умовам "витягнутої руки" (тобто чи ці умови були б такими ж у випадку здійснення операцій між незалежними сторонами).

3. Документація та обґрунтування ціноутворення

Збір та аналіз документації, яка підтверджує встановлені ціни та умови операцій. Це може включати контракти, розрахункові документи, аналіз ринку, внутрішні політики ціноутворення тощо.

4. Збір фінансової інформації

Підготовка фінансової звітності, пов'язаної з контрольованими операціями, включно з розрахунками прибутку, витрат тощо.

5. Складання звіту

Формування самого звіту з урахуванням всіх вимог податкового законодавства та відповідних нормативних актів.

6. Перевірка та подання звіту

Перед поданням звіту важливо переконатися у його точності та повноті. Звіт подається у встановлені терміни через відповідні електронні системи.

Система проведення аудиту контрольованих операцій з метою трансфертного ціноутворення

Система проведення аудиту контрольованих операцій з метою трансфертного ціноутворення є складовою частиною податкового контролю в багатьох країнах. Цей аудит спрямований на перевірку того, чи здійснюються комерційні операції між пов'язаними сторонами (наприклад, між компаніями в рамках одного холдингу або між материнською компанією та її філіями) на умовах "витягнутої руки", тобто на умовах, які були б прийнятні для незалежних сторін.
Основні етапи аудиту контрольованих операцій:

1. Вибір об'єктів для аудиту

Зазвичай це компанії, які проводять значні операції з нерезидентами або мають значну різницю у маржинальності порівняно з аналогічними компаніями на ринку.

2. Збір інформації та документації

Аудитори збирають контракти, розрахункові документи, фінансову звітність та іншу інформацію, необхідну для аналізу умов та цін контрольованих операцій.

3. Аналіз умов та цін операцій

Оцінка того, чи відповідають ціни та умови операцій між пов'язаними сторонами умовам ринку.

4. Застосування методів трансфертного ціноутворення

Використання стандартних методів, таких як метод порівнянних неконтрольованих цін, метод відсотка прибутку або метод чистої маржі, для перевірки адекватності ціноутворення.

5. Підготовка звіту аудиту

Формування висновків щодо дотримання або порушення принципів трансфертного ціноутворення.

6. Вжиття заходів у разі виявлення порушень

Якщо виявлено, що ціни не відповідають умовам "витягнутої руки", податкові органи можуть внести корективи до податкових зобов'язань компанії.

Ціна аудиту контрольованих операцій

В рамках аудиту податкового обліку, наші експерти проводять:
жінка-бухгалтер переглядає документи

1. Обсяг і складність операцій:

Чим більший обсяг та складність контрольованих операцій, тим вище вартість аудиту.

різні об'єкти на рабочому столі

2. Розмір та сфера діяльності компанії:

Великі компанії з широким спектром діяльності можуть вимагати більш глибокого та складного аудиту.

бізнесмен перевіряє документи рахує на калькуляторі

3. Необхідність додаткових аналізів:

Якщо потрібні спеціалізовані аналізи, наприклад, оцінка ринкової вартості або розробка комплексних трансфертних політик, це також збільшить вартість.

дві жінки бухгалтери перевіряють документи, рахуючи на калькуляторі

4. Тривалість Аудиту

Час, який потрібен для проведення аудиту, також впливає на його вартість.

чоловік переглядає фінансово-економічні графіки

5. Репутація та досвід Аудиторської Фірми:

Високопрофесійні фірми з доброю репутацією можуть стягувати вищу плату за свої послуги.

Чому клієнти обирають фірму «Наша Бугалтерія» для проведення аудиту контрольованих операцій?

Клієнти обирають фірму "Наша Бугалтерія" для проведення аудиту контрольованих операцій з кількох ключових причин:

1. Високий рівень фаховості та досвіду

Аудиторська фірма "Наша Бугалтерія" має багаторічний досвід у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, надаючи професійні послуги на високому рівні.

2. Спеціалізація на трансфертному ціноутворенні

Аудиторська фірма експертно зосереджена на аудиті контрольованих операцій, відрізняючись глибокими знаннями у цій області.

3. Використання передових технологій та методів

"Наша Бугалтерія" застосовує новітні інструменти та технології для аналізу та оцінки фінансових операцій.

4. Індивідуальний підхід до кожного клієнта

Ми пропонуємо персоналізовані рішення, враховуючи унікальні потреби та вимоги кожного бізнесу.

5. Позитивна репутація і рекомендації

"Наша Бугалтерія" має відмінні відгуки від задоволених клієнтів, що підкріплює її надійність та ефективність.

6. Суворе дотримання законодавства та етичних норм

Фірма строго дотримується законодавчих вимог та високих етичних стандартів у своїй роботі.

7. Конкурентні ціни на послуги

Послуги "Нашої Бугалтерії" пропонуються за конкурентоспроможними цінами, роблячи її доступною для різних категорій клієнтів.
Завдяки цим факторам, "Наша Бугалтерія" є вибором багатьох клієнтів для проведення аудиту контрольованих операцій.
Залишилися питання?

Залиште заявку 

у формі  «Зворотного зв’язку». 

Наші менеджери зв’яжуться з вами для уточнення деталей та сформують комерційну пропозицію.

колективне фото команди аудиторів