1. Нові форми податкової накладної і розрахунку коригування діють з 01 березня 2021 року

В Головному управлінні ДПС у Чернівецькій області повідомляють, що наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2020 року № 734 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» внесено зміни до форми податкової накладної (ПН) та розрахунку коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної (РК), а також до порядку їх заповнення.

Зокрема, податкову накладну та РК доповнено новим реквізитом «код», в якому зазначається ознака джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи:

1 – Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

2- Державний реєстр фізичних осіб-платників податків (ДРФО);

3 – реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом (для платників податків, які не включені до ЄДРПОУ;

4 – серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

При цьому рядок «код» у ПН або РК заповнюється виключно в разі заповнення рядка «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» ПН або РК.

Враховуючи зазначені зміни, з 01.03.2021 року в ЄРПН можуть бути зареєстровані виключно податкові накладні  та РК, складені за новими формами. При цьому, ті податкові накладні і РК, які були складені до 01.03.2021 року не прийматимуться до реєстрації в ЄРПН.

У разі, якщо, починаючи з 01.03.2021 року, виникнуть підстави для складання розрахунку коригування кількісних та вартісних показників до податкової накладної, складеної за формою, чинною до 01.03.2021 року, та зареєстрованої в ЄРПН до вказаної дати, то такий розрахунок коригування необхідно скласти за новою формою (у редакції Наказу № 734). Водночас у рядку «код» такого РК має бути проставлено код ознаки «1», «2», «3», або «4» залежно від ознаки джерела податкового номера відповідно до реєстру, якому належить податковий номер особи (постачальника/отримувача).

Крім цього змінами передбачено, що починаючи з 01.03.2021 року кількість найменувань поставлених товарів/послуг, які можуть бути зазначені в одній податковій накладній не повинна перевищувати 99999 позицій.

Наказ № 734 набирає чинності з 01.03.2021 року.

 1. Нова звітність з ПДВ

Окрім змін податкової накладної і розрахунку коригування, наказом № 734 викладено в новій редакції форми податкової звітності з ПДВ:

 • декларації з ПДВ з додатками;
 • уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок;
 • форма розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник ПДВ, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

Декларація з ПДВ у новій формі містить вісім додатків (замість дев’яти):

 • Додаток 1. Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1)
 • Додаток 2. Довідка про суму від’ємного значення звітного (податкового) періоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2)
 • Додаток 3. Розрахунок суми бюджетного відшкодування (Д3)
 • Додаток 4. Заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4)
 • Додаток 5. Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д5)
 • Додаток 6. Розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д6)
 • Додаток 7. Заява про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування (Д7)
 • Додаток 8. Розрахунок податкових зобов’язань за операціями, визначеними в статті 161 Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України”, та питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів/послуг (ДС8).

Також до декларації додано окремі рядки для коригування податкових зобов’язань, нарахованих відповідно до п. 198.5 та п. 199.1 ПКУ:

 • Рядок 4.1.1 для ставки ПДВ 20%;
 • Рядок 4.2.1 для ставки ПДВ 7%.

Розшифровка цих рядків наводиться у додатках Д1і Д6 до декларації.

В новій декларації з ПДВ розшифровка складу податкових зобов’язань, податкового кредиту з ПДВ і їх коригувань відображаються в додатку Д1.

При цьому податкові зобов’язання за тими ПН та РК, які мають статус зареєстрованих в ЄРПН на дату подання декларації, не розшифровуються в додатках. А до таблиці 1 в Д1 включаються ПЗ тільки за тими ПН та РК, які ще не були  зареєстровані на дату подання декларації.

Нові форми звітності з ПДВ набирають чинності з 1 березня. Відповідно застосовувати її треба, починаючи зі звітування за березень у квітні 2021 року.  

 1. ДПС оновила план–графік проведення документальних  перевірок на 2021 рік

26 лютого на офіційному веб-сайті ДПСУ оприлюднила оновлений план–графік проведення документальних  перевірок платників податків на 2021 рік.

Наразі були внесені зміни до трьох розділів:

 • Розділу І плану-графіка “Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб” та Розділу ІІ плану-графіка “Документальні планові перевірки фінансових установ, постійних представництв та представництв нерезидентів”;
 • Розділ IV плану-графіка “Документальні планові перевірки платників податків – юридичних осіб з питань правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Нагадаємо, що за Законом № 466-IX внесення змін до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік допускається не частіше одного разу в першому та одного разу в другому кварталі такого року, крім випадків коли зміни пов’язані із змінами найменування платника податків, що вже був включений до плану-графіка, та/або виправлення технічних помилок.

Перший заступник Голови ДПС Наталія Рубан повідомила, що у 2021 році заплановано проведення до 5 тис. перевірок. При цьому 95 % з них – це перевірки представників великого бізнесу, які роками залишаються збитковими, але при цьому претендують на значні суми відшкодування або працюють у високорентабельних сферах діяльності.

Серед переліку суб’єктів господарювання, визначених до перевірок, немає фізичних осіб-підприємців, представників малого та середнього бізнесу.

 1. Роз’яснення ДПСУ щодо застосування РРО

01.03.2021 Пресслужба Державної податкової служби України надала відповіді на популярні питання щодо застосування  реєстраторів розрахункових операцій.

Роз’яснення від ДПСУ стосуються наступних питань:

 1. У сільській місцевості існує проблема передачі даних до ДПС при нестабільному зв’язку, зокрема, Інтернет.Надання яких саме медичних послуг (які коди УКТ ЗЕД послуг)  потребує обов’язкового застосування РРО?Чи потребує обов’язкового застосування РРО діяльність ветеринарних аптек та клінік, які надають ветеринарні послуги?Чи буде вважатися для суб’єкта господарювання безготівковою формою розрахунку отримання коштів від покупця на банківський рахунок на підставі договору та/або рахунку, і чи потрібно застосовувати РРО?

За яких умов отримання коштів на поточний рахунок суб’єкта господарювання вимагає реєстрації розрахункової операції з використанням РРО?

Чи вважається безготівковими розрахунками та не потребує застосування РРО/ПРРО зарахування оплати на карту-ключ до розрахункового поточного банківського рахунку фізичної особи – підприємця?

 • Питання необхідності застосування РРО та/або ПРРО при відсутності фізичного контакту продавця товару (надавача послуг) та споживача, тобто відсутності місця здійснення розрахункових операцій.

Чи поширюється умова щодо незастосування РРО при наданні послуг у мережі Інтернет також на продаж товарів, замовлення яких здійснюється через мережу Інтернет, а розрахунки здійснюються виключно із застосуванням електронного платіжного засобу та платіжних систем?

Питання необхідності застосування РРО та/або ПРРО при дистанційному наданні послуг за допомогою та проведення розрахунків за такі послуги виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

 • Ненадання фізичним особам – підприємцям первинних документів на товар постачальниками – фізичними особами – підприємцями платниками єдиного податку першої групи, що здійснюють торгівлю на ринках.Чи вважатиметься порушенням використання режиму попереднього програмування якщо перевіркою буде виявлено, що аналогічні товари закодовано у групи товарів і при цьому в РРО не запрограмована кількість таких товарів?Відтермінування до кінця поточного року застосування штрафних санкцій за порушення вимог застосування РРО ризиковим категоріям фізичних осіб – підприємців платникам єдиного податку, які мають застосовувати РРО/ПРРО з 01.01.2021.
 1. Порядок заповнення платіжок при використанні єдиного рахунку

ГУ ДПС у Волинській області повідомляє, що наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2020 р. № 847 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2021 року за № 190/35812 та набуває чинності з 26.02.2021, затверджено Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок (далі – Порядок заповнення документів).

Платники, включені до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, під час заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документа на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з використанням єдиного рахунку (далі – розрахункові документи), мають керуватися вимогами розділу II Порядку заповнення документів.

Під час оформлення розрахункових документів платником мають бути заповнені усі 14 обов’язкових полів реквізиту «Призначення платежу», розділених між собою знаком «;», кожне з яких містить належну інформацію або знак «;» як ознаку наявності відповідного поля у разі, коли таке поле не підлягає заповненню (останнє з 14-ти полів завжди містить знак «#»).

Платники, які сплачують кошти на єдиний рахунок, у реквізиті «Призначення платежу» розрахункового документа можуть визначити напрям використання коштів (одного чи кількох одержувачів) або не визначити такий напрям.

Суми платежів за розрахунковими документами, за якими платником визначено або не визначено напрям використання коштів, сплачених на єдиний рахунок, включаються до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка з урахуванням черговості сплати, визначеної пунктом 35¹.6 статті 35¹, пунктом 89.7 статті 89 та пунктом 131.2 статті 131 Податкового кодексу України (із змінами).

Довідково: лист ДПС України від 23.02.2021 №4854/7/99-00-12-09-04-04.

 1. Зміни до Закону про компенсацію за порушення строків виплати доходів

26.02.2021 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати” від 04.02.2021 р. № 1214-ІХ.

Закон визначає перелік видів грошових доходів, за порушення строків виплати яких буде нараховуватися компенсація. Зокрема, до пенсій, соціальних виплат, стипендій та зарплат додано такі види доходів, як сума індексації грошових доходів громадян; суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; кошти, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.

 1. ДПС нарешті рознесла всі суми сплачених податків та ЄСВ в   е-кабінеті платників податків

ДПСУ нагадала, що з 1 січня 2021 року введені в дію нові бюджетні рахунки у розрізі територіальних громад для зарахування надходжень до бюджету та небюджетні рахунки для зарахування єдиного внеску.

Станом на 24 лютого 2021 року податковими органами забезпечено рознесення платежів день-у-день у повному обсязі датою фактичного перерахування та їх відповідне відображення в Електронному кабінеті.

Зазначаємо, що відповідно до норм п. 52 прим. 1 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ пеня та штрафні санкції не застосовуються за порушення податкового законодавства, вчинені у період дії карантину.

Інформація щодо нових реквізитів бюджетних та небюджетних рахунків розміщена в електронному кабінеті платників, на вебпорталі ДПС у рубриці «Бюджетні рахунки» (https://tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/) та в Центрах обслуговування платників.

 1. Новий е-сервіс від ДПС – відомості про доходи

Цифрова трансформація Державної податкової служби триває. Для спрощення та зручності спілкування громадян з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, банками, іншими установами та організаціями ДПС запроваджено новий е-сервіс «Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків в електронному вигляді, засвідчених кваліфікованою електронною печаткою ДПС».

Для отримання відомостей про доходи не потрібно звертатись до органів ДПС. Достатньо за допомогою засобів Електронного кабінету (https://cabinet.tax.gov.ua) подати запит та отримати відповідь «Відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків», засвідчену кваліфікованою електронною печаткою ДПС.

Електронний документ, засвідчений  кваліфікованою електронною печаткою ДПС, є аналогом документа, виданого контролюючим органом у паперовій формі.

Перевірити правовий статус підпису можна на офіційному вебсайті центрального засвідчувального органу в розділі «Довірчі послуги» → «Перевірити підпис» за посиланням https://czo.gov.ua/verify. Одержувач електронного документа отримує можливість ідентифікувати підписувача такого документа та перевірити його цілісність.

В рамках нового е-сервісу також надано можливість отримати особою інформацію про свої доходи за період, починаючи з І кварталу 1998 року за будь-які п’ять років (з розбивкою поквартально).

 1. Законопроєкт про регулювання нестандартних форм трудових відносин

24 лютого на черговому засіданні Уряду був схвалений законопроєкт про регулювання нестандартних форм трудових відносин. Документом передбачається законодавче врегулювання взаємовідносин працівників та роботодавців у випадку, коли неможливо заздалегідь визначити види, обсяги та періоди виконання тієї чи іншої роботи, зокрема роботи фрілансерів.

“Наразі оформлення роботи в подібних випадках відбувається здебільшого за цивільно-правовими договорами, а особи, які виконують такі роботи, позбавлені права та гарантій, встановлених законодавством про працю. Зокрема, запропонований законопроєкт створює зручний механізм легалізації праці фрілансерів, що сприятиме посиленню їх соціально-трудового захисту та збереже мобільність працівників.  Текст законопроєкту розроблявся Мінекономіки у тісній взаємодії з роботодавцями та профспілками, що забезпечило баланс інтересів всіх зацікавлених сторін.”, – зазначив заступник Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра.

Так, документом пропонується введення нової особливої форми трудового договору – трудового договору з нефіксованим робочим часом.

Відповідно до умов такого договору його сторони, за домовленістю, можуть визначати необхідність та час залучення працівника до роботи, її обсяг та режим виконання. При цьому оплата праці відбувається виключно за той час, коли робота фактично виконується.

Водночас працівник, який працює за трудовим договором з нефіксованим робочим часом, зможе більш вільно планувати свою роботу, не прив’язуючись до одного роботодавця та  робочого графіку підприємства, планувати свою діяльність залежно від поставлених йому завдань.

Важливо, що працівник отримає всі права та гарантії, передбачені законодавством про працю, зокрема щодо належного режиму роботи, часу відпочинку, порядку прийняття на роботу та звільнення з неї, виплати заробітної плати. Крім того, законопроєктом передбачена гарантована мінімальна кількість оплачуваних годин на місяць.

 1.  Поширені порушення при перевірках: роз’яснення від ФССУ

ФСС нагадує, що карантин не впливає на планові чи позапланові перевірки Фонду, тому що, Фонд не входить до переліку державних органів нагляду (контролюючих органів), на які поширюється Закон «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 №877. Відтак Фонд має і надалі право перевіряти як планово, так і позапланово, незважаючи на карантин.

Згідно нового Порядку проведення перевірок Фондом (п 2.9 Порядок №23) діє перелік індикаторів, які збільшують ймовірність потрапляння страхувальника у позапланову перевірку. Позапланова перевірка може бути призначена, якщо виник хоча б один індикатор високого ризику страхувальника:

– при закритті ФОП, ліквідації підприємства, реорганізації, а також за власним бажанням страхувальника;

– видатки ФСС зросли на 10%, а фонд заробітної плати не зріс;

– неправомірне використання коштів ФСС, яке було встановлено;

– скарга застрахованої особи – працівника і т. д.;

– наявність системних порушень, які були встановлені під час 2-х попередніх документальних перевірок;

– надання заперечення на акт перевірки, якщо треба з’ясувати додаткові обставини.

При підготовці до планової чи позапланової перевірки перевірити слід усе, що пов’язано з обліком лікарняних, декретних, а також допомоги на поховання та при нещасному випадку на виробництві, якщо такі були. Найбільш поширенні порушення, на які зазвичай звертають увагу при перевірці від ФСС:

– Помилки у самих розрахунках:

▫ обчислення середньоденної зарплати,

▫ неправильне визначення кількості днів розрахункового періоду, або самого розрахункового періоду;

▫ неврахування страхового стажу за останній рік,

▫ неправильне визначення кількості днів до оплати за лікарняним, нарахували лікарняний за рахунок ФСС усю суму, хоча перші 5 днів оплачує підприємство.

– Помилка у самому факті нарахування лікарняних, коли їх взагалі не потрібно було нараховувати, наприклад:

▫ захворювання сталося через стан алкогольного (наркотичного, токсичного) сп’яніння або дії пов’язані з ним;

▫ неправильно оформлений листок непрацездатності; нарахування лікарняних тим, хто порушив режим лікування від лікаря (така ситуація зустрічається не часто);

▫ травми чи захворювання було отримано при вчиненні кримінального правопорушення;

▫ було навмисне заподіяння собі шкоди працівником, симуляція хвороби;

▫ призначення примусового лікування за рішенням суду.

З метою упередження неправомірного використання коштів Фонду, наголошується на недопустимості зловживань при оформленні листків непрацездатності та на своєчасному наданні відділенню інформації комісіями із соціального страхування підприємств, організацій у разі виникнення будь-яких проблемних питань при призначенні допомоги по тимчасовій непрацездатності у кожному окремому випадку непрацездатності. Відтак страхувальникам потрібно чітко керуватися нормами діючого законодавства під час призначення матеріального забезпечення.

 1.  Нові зміни до податкової декларації з ПДВ

Нагадаємо, що з 01 березня почала діяти нова форма податкової декларації з ПДВ, а на сайті ДПСУ вже оприлюднено проект наказу Міністерства фінансів України „Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України” (далі – проєкт наказу) розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України (далі – Кодекс) з урахуванням змін, які почали діяти у 2021 році.

Відповідно до змін, внесених Законом № 962 до підпункту „в” пункту 193.1 статті 193 Кодексу, до переліку операцій, що оподатковуються за ставкою 7%, включено операції з постачання послуг у сферах культури, туризму та сектору креативних індустрій.

Новим підпунктом „г” пункту 193.1 статті 193 Кодексу з урахуванням змін, внесених Законом № 1115, до операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України відповідних товарних груп сільськогосподарської продукції, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 Кодексу, передбачено застосування ставки податку на додану вартість у розмірі 14%.

Відповідно, основною метою підготовки проєкту наказу є приведення форм та Порядку заповнення податкової звітності з податку на додану вартість і форми та Порядку заповнення податкової накладної у відповідність до вимог Кодексу, з урахуванням змін, внесених Законами №№ 962, 1115, виклавши їх у новій редакції, з метою практичної реалізації податкових механізмів у частині застосування ставки податку на додану вартість у розмірі 14 відс. до операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції та у розмірі 7 відс. до операцій з постачання послуг у сферах культури, туризму та сектору креативних індустрій.

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу приймаються упродовж одного місяця з дати його оприлюднення на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/regulyatorna-politika-/regulyatorna-politika/2021-rik/75156.html,  за адресами:

Державна податкова служба України, Львівська площа, 8, м. Київ, 04053, Департамент правової роботи, e-mail: m.temruk@tax.gov.ua;

Міністерство фінансів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, e-mail:  infomf@minfin.gov.ua;

Державна регуляторна служба України, вул. Арсенальна, буд. 9/11, м. Київ, 01011, е-mail: inform@dkrp.gov.ua.