1. Оновлення інформації про бенефіціарів

Нагадуємо, із 11.07.2021 року діє наказ Мінфіну від 19.03.2021 р. № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», зареєстрований Мін’юстом 08 червня 2021 року за № 768/36390.

Структура власності є офіційним документом, який з метою встановлення кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи має в обов’язковому порядку надаватись державному реєстратору. Його готують в довільній формі та у вигляді схематичного зображення.

Зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднено на офіційному вебсайті Мінфіну.

Водночас Закон № 361-ІХ зобов’язує всіх раніше зареєстрованих юридичних осіб подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом 3 місяців з дня набрання чинності наказу щодо форми та змісту структури власності. Тобто оновлення інформації про власників потрібно зробити до 11 жовтня 2021 року.

Також Закон № 361-ІХ зобов’язує підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти держреєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати держреєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

Міністерством юстиції України розроблено зразки заповнення заяв за найбільш популярними реєстраційними діями. Ознайомитись із зразками та завантажити форми заяв можна на офіційному вебсайті Мінюсту у рубриці «Форми заяв у сфері державної реєстрації».

2. Оновлений Додаток 4ДФ до єдиної звітності

Мінфін Наказом від 19.05.2021 р. № 278 виклав в новій редакції Додаток 4ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д4). Він набирає чинності з для його опублікування (13.07.2021 року).

Зміни стосуються введення розділу ІІІ у додатку 4ДФ із зазначенням інформації про доходи у вигляді бюджетного гранту.

 Також внесли зміни до Порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку щодо правил заповнення нового розділу ІІІ додатку 4 ДФ.

Відповідно Довідник ознак доходів також доповнили кодами для позначення суми доходу у вигляді бюджетного гранту (201, 202, 203). 

Отже зміни будуть стосуватися тільки тих, хто отримує такі гранти.

У Наказі № 278 прописано, що податковий розрахунок за новою формою перший раз потрібно подавати за ІІ квартал 2021 року.

  1. Єдина звітність за ІІ квартал подається за старою формою – роз’яснення від ДПС

09 липня Державна податкова служба України повідомила про подання платниками податків до контролюючого органу Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за II квартал 2021 року за старою формою.

Наказом Міністерства фінансів України від 19.05.2021 року № 278, який зареєстрований  в Міністерстві юстиції України 29 червня 2021 року 838/36460 внесені зміни до наказу від 13.01.2015 № 4. Суть змін: Податковий розрахунок доповнено розділом III «Розгорнута інформація про бюджетні гранти» для платників податків, які виплачують такий вид доходів. Також встановлено, що податковий розрахунок за оновленою формою перший раз подається за ІІ квартал 2021 року.

Однак, станом на 09.07.2021 р. зазначений наказ не набрав чинності.

Відповідно до п. 46.6 стаття 46 ПКУ  платники податків подають до контролюючого органу Податковий розрахунок за II квартал 2021 року за старою формою, затвердженої наказом № 4.  

За новою формою зазначена звітність подається починаючи з III кварталу 2021 року.

В зв’язку з тим, що  Наказ № 278 набрав чинності 13.07.2021 р., ДПС може змінити свою думку. Тому уважно стежимо за новинами.

  1. ДПС про особливості заповнення Податкового розрахунку

В листі від 20.05.2021 р. № 498/2/99-00-04-02-01-02 Державна податкова служба звернула увагу на деякі особливості заповнення податкового розрахунку (єдиної звітності).

1. Інформація щодо статистичних показників заголовної частини податкового розрахунку залишилась аналогічною статистичним показникам рядків 14 та 15 Звіту з ЄСВ. Статистичні показники формують на підставі персоніфікованих даних. Отже, щодо питання порядку визначення статистичних показників заголовної частини Податкового розрахунку необхідно звертатися до ПФУ.

2. Заповнювати заголовну частину податкового розрахунку з типом “Звітний” як “Довідковий” потрібно аналогічно до податкового розрахунку за типом “Звітний”.

3. Якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, то податковий розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку.

В рядках 03 та 031 податкового розрахунку вказують дані платника податку – юридичної особи.

В рядку 032 податкового розрахунку зазначають код Кодифікатора за місцезнаходженням платника або його відокремленого підрозділу, якщо податковий розрахунок подає податковий агент за його відокремлений підрозділ. Цей рядок обов’язковий для заповнення незалежно від того, чи має такий платник відокремлені підрозділи.

При визначенні номера Кодифікатора місце сплати ПДФО не враховують.

В рядку 033 податкового розрахунку заповнюють дані про відокремлений підрозділ юридичної особи (повне найменування відокремленого підрозділу), якщо його подають за відокремлений підрозділ.

4. Додаток 1 не заповнюють та не подають у складі податкового розрахунку лише за умови відсутності показників для декларування протягом усього кварталу. Якщо показники для декларування наявні лише в одному з місяців кварталу, тоді Д1 подають за кожен з таких місяців, а пусті рядки прокреслюють (у разі подання документа в електронному вигляді такі рядки не заповнюють).

5. Нумерацію податкових розрахунків проводять в межах одного звітного (податкового) періоду (кварталу) та не продовжують в наступних.

Реквізит “номер додатка до Розрахунку” містить дані про порядковий номер додатка за формою 4ДФ у складі податкового розрахунку. Тобто, нумерацію додатків за формою 4ДФ у складі податкового розрахунку здійснюють незалежно від кількості інших додатків, які заповнюють до такого податкового розрахунку.

5. Оновлений перелік «ризикових» товарів

ДПС України Наказом від 05.07.2021 р. № 658 затвердила у новій редакції Перелік кодів товарів згідно з УКТЗЕД, які застосовуються для визначення відповідності податкових накладних/розрахунків коригування, які подано для реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, критеріям ризиковості здійснення операції при здійсненні автоматизованого моніторингу.

Це зроблено з метою удосконалення автоматизованого моніторингу щодо перевірки відповідності операцій, відображених у податкових накладних/розрахунках коригування, поданих для реєстрації у ЄРПН, критеріям ризиковості здійснення операцій відповідно до вимог Порядку зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затвердженого Постановою Кабміну від 11.12.2019 р. № 1165.

Наразі перелік включає 204 позиції товарів з кодами УКТ ЗЕД.

Весь перелік можна завантажити тут.

Наказ № 658 набрав чинності з дати затвердження самого наказу, тобто з 5 липня 2021 року.

 

  1. Інформація про ризики несплати податків у Е-кабінеті

ДПС здійснює інформування суб’єктів господарювання – юридичних осіб через «Електронний кабінет» про наявність у них ризиків несплати податків. Інформація про такі ризики використовується при формуванні плану-графіка проведення документальних планових перевірок.

Так, наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.06.2015 за №751/27196, зі змінами, затверджено Порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, перелік ризиків та їх поділ за ступенями значущості (високий, середній, незначний).

Розрахунок ризиків несплати податків для відбору платників до плану-графіка здійснюється засобами інформаційно-комунікаційної системи ДПС щоквартально за даними податкової звітності платників податків та з використанням іншої інформації баз даних ДПС. Результат розрахунку враховується при формуванні плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на відповідний рік.

05.07.2021 було відображено в «Електронному кабінеті» платників податків інформацію про наявні критерії ризику високого ступеню за результатами їх діяльності за 2020 рік та щодо правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – за 2019 рік.

Таким чином платники податків мають можливість самостійно оцінювати ймовірність проведення у них документальних планових перевірок.

При цьому податківці зауважують, що план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2021 рік було сформовано з врахуванням показників за результатами діяльності платника податків за 2019 рік та 9 місяців 2020 року та оприлюднено на вебсайті ДПС 24.12.2020.

  1. Нова форма обліку доходів і витрат для ФОП-«загальників»

Нагадуємо, що з 1 січня 2021 року ФОП–«загальники» та фізособи, які провадять незалежну професійну діяльність зобов’язані вести облік доходів і витрат як в паперовому, так і в електронному вигляді, у тому числі за допомогою Електронного кабінету. При цьому облік повинен вестися в типовій формі, яка вводиться замість Книг обліку. Ці норми були прописані в ПКУ, але практично не були реалізовані.

І ось Мінфін наказом від 13.05.2021 р. № 261  нарешті затвердив:

  • типову форму, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність;
  • Порядок ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами – підприємцями і фізичними особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

При веденні обліку доходів і витрат у паперовому вигляді самозайнята особа зобов’язана виконувати записи розбірливо чорнилом темного кольору або кульковою ручкою. Внесення виправлень здійснюють шляхом створення нового запису, який засвідчують підписом самозайнятої особи.

У разі ведення обліку доходів і витрат в електронному вигляді самозайнята особа зобов’язана вести таку форму у форматі EXCEL, крім випадку ведення обліку доходів і витрат в електронній формі засобами електронного кабінету.

Якщо облік доходів і витрат будуть вести в електронній формі засобами електронного кабінету, тоді самозайнята особа зобов’язана отримати кваліфікований сертифікат відкритого ключа,

Окрім типової форми обліку доходів і витрат, додаток до неї містить форму для обліку амортизаційних відрахувань основних засобів та нематеріальних активів. Однак він не обов’язковий для заповнення, а його дані розраховують за бажанням платника.

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування. Публікація запланована в “Офіційному віснику України” № 54 від 16.07.2021 року.

Водночас втратить чинність наказ Міндоходів від 16.09.2013 р. № 481, яким затверджено «стару» форму Книги обліку та Порядку її ведення.