Аудит Дія Сіті : особливості та сутність.

Що таке Дія Сіті?

Дія Сіті — це спеціальний правовий і податковий режим для ІТ-індустрії в Україні, створений з метою стимулювання розвитку цифрової економіки в країні. Аудит Дія Сіті відрізняється від традиційного фінансового аудиту компаній.

Аудит Дія Сіті це – незалежний висновок аудитора, щодо відповідності тверджень резидента Дія Сіті, викладених у його звіті про відповідність. В цьому випадку перевіряються лише дані, які підтверджують відповідність резидента згідно вимог ч. 1 ст. 5 Закону № 1667-IX, а саме:

 1. Середньомісячної оплати праці працівників і гіг-спеціалістів.
 2. Кількості працівників і гіг-спеціалістів.
 3. Суми кваліфікованого доходу компанії.

Якщо ваша компанія – стартап, яка ідентифікує себе як резидент Дія Сіті, для таких резидентів існують певні винятки щодо вимог до заробітної плати та кількості працівників протягом першого або другого року після набуття цього статусу. Однак ці винятки залежать від часу подання заявки. Замість вимог щодо зарплати та кількості співробітників на них застосовуються критерії, що стосуються річного доходу (не більше 7 мільйонів гривень) та термінів реєстрації компанії (не раніше, ніж за 24 місяці до дня подання заявки).

Згідно із законодавством, зокрема Законом №1667-IX, щороку проводиться аудит Дія Сіті для перевірки відповідності резидентів встановленим нормам. Процес включає аналіз поданих звітів та незалежних аудиторських оцінок, які мають бути надані до 1 червня кожного року.

Аудиторський звіт може бути складено на основі різних міжнародних стандартів, включно з МСЗНВ 3000, що охоплює завдання, не пов’язані з аудитом або перевіркою минулих фінансових даних, та МСА 700, що стосується висновків щодо фінансової звітності. Перший з них використовується для підготовки фінансової звітності, тоді як другий забезпечує повну перевірку фінансових відомостей, що важливо для аналізу бізнес-перспектив. Отже, аудит Дія Сіті зосереджується на відповідності конкретних параметрів, викладених у звіті резидента.

Кому та з якою метою потрібен аудит Дія Сіті

Резидент Дія Сіті це ІТ-компанія, яка зареєстрована в Україні за спеціальним правовим статусом, наданим у рамках ініціативи Дія Сіті.

Згідно з українським законодавством, резидент Дія Сіті повинен звертатися до аудиторських компаній хоча б раз на рік. Ця вимога встановлена законом України “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” (далі – Закон № 1667-IX) та “Порядком подання та розгляду звіту про відповідність резидента Дія Сіті та незалежного висновку” (Постанова КМУ №1492 від 30.12.2022 р.).

Відповідно до Закону № 1667-IX, резидент Дія Сіті зобов’язаний забезпечити повну відповідність вимогам, передбаченим статтею 5 цього закону, протягом всього терміну свого резидентства.

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифра) щорічно виконує моніторинг відповідності критеріям шляхом аналізу звітів та незалежних аудиторських висновків, поданих резидентами.

Звітність резидентів Дія Сіті до Мінцифри здійснюється наступним чином:

 1. Перший звіт подається не пізніше останнього дня шостого календарного місяця, наступного за місяцем, у якому набуто статусу резидента Дія Сіті. Цей звіт має містити початковий звіт про відповідність, складений за підсумками трьох повних календарних місяців після отримання статусу резидента Дія Сіті.
 2. Друга та наступні звітності подаються не пізніше 1 червня наступного року та складаються з річного звіту про відповідність, що охоплює період з 1 січня по 31 грудня попереднього календарного року.

Дія Сіті аудит проводиться на підставі заповненого звіту про відповідність та подається до Мінцифри разом з аудиторським висновком у терміни, зазначені пунктами вище.

Звітність резидентів Дія Сіті у 2024 році

Кабінет Міністрів України 29 березня 2022 року ухвалив рішення №382 «Про особливості режиму Дія Сіті під час воєнного стану» (далі в тексті – Рішення 382), яке вносило зміни до правил функціонування Дія Сіті в умовах воєнного стану.

Згідно з цим рішенням, було встановлено обмеження щодо втрати статусу резидента Дія Сіті до першого числа місяця, що слід за місяцем закінчення або скасування воєнного стану, у випадках:

 • якщо резидент Дія Сіті не відповідає критеріям, встановленим у статті 5 Закону №1667-IX;
 • прострочення подання звіту про відповідність чи незалежного висновку на понад 20 робочих днів;
 • повторне прострочення подання зазначених документів;
 • наявність судового рішення про невідповідність резидента вимогам, окресленим у статті 5 Закону №1667-IX.

Також рішенням відтерміновано до 1 січня року, наступного після року закінчення воєнного стану, обов’язок подання резидентам Дія Сіті зазначених звітів та аудиторських висновків.

Незважаючи на положення Рішення 382, деякі компанії вирішили продовжити подання звітності та незалежних аудиторських висновків протягом цього періоду.

Зміни у законі №1667-IX.

Постановою №163, що була ухвалена КМУ 13 лютого 2024 року і набрала чинності 17 лютого 2024 року, скасовано постанову 382 та відновлено обов’язок резидентів Дія Сіті подавати звітність та незалежний аудиторський висновок, визначені Законом №1667-IX.

Нова постанова містить ряд легалізацій для резидентів, які отримали статус Дія Сіті до того моменту, коли постанова набрала чинності. Іншими словами, ці полегшення не стосуються резидентів, які отримали статус після набрання чинності нової постанови.

 1. Резиденти не втрачають статусу Дія Сіті після подання звіту та/або аудиторського висновку, навіть якщо критерії статті 5 Закону №1667-IX не були дотримані. Такі резиденти залишаються у реєстрі Дія Сіті.
 2. Резиденти, які отримали статус Дія Сіті до 17 лютого 2024 року, не мають обов’язку подавати початковий звіт та/або аудиторський висновок. Цей обов’язок залишається лише для резидентів, що отримали статус після вказаної дати. Таким чином, вони повинні подавати лише річну звітність та аудиторський висновок, починаючи зі звітності за 2023 рік

Відповідальність за неподання звіту та аудиторського висновку

Аудит Дія Сіті від Аудиторської Фірми “Наша Бухгалтерія”

Враховуючи постійне збільшення чисельності резидентів Дія Сіті і той факт, що кваліфікованих аудиторських служб, які задовольняють законодавчі вимоги та володіють необхідним досвідом, значно менше, рекомендується розпочати пошук аудиторських фірм для проведення аудиту Дія Сіті уже в кінці фінансового року.

При цьому необхідно пам’ятати, що формування аудиторського звіту зазвичай займає не менш як три тижні, а іноді і більше, в залежності від розміру компанії у Дія Сіті та обсягу даних, які потребують аналізу.

У цьому контексті звернення до аудиторської фірми “Наша Бухгалтерія” є оптимальним рішенням для замовлення аудиту звіту про відповідність вашої компанії.