За останні десятиліття функції фінансового директора (чи як звикли вживати поняття Chief Financial Officer) в Україні значно еволюціонували. А саме, з банального складання плану виплат, пошуку фінансування і складання звітів з багатоповерховими формулами й специфічною лексикою до поступової інтеграції фінансового директора в усі аспекти діяльності компанії, стратегічного планування, реінжинірингу бізнес-процесів, а також автоматизації обліку.

Деякі явища стають зрозумілішими через аналогію. Для того, щоб розібратися в тому, хто такий фінансовий директор і яка його роль у бізнесі, давайте спершу згадаємо відомий усім роман Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». У цій книзі я уперше зіткнувся з незнайомим на ті часи поняттям «фінансовий директор», яке знаходив дедалі більш привабливим з точки зору мого професійного майбутнього. На першу складову цього магічного поняття “Фін” вказували “облущена каса”, що не згорала, і значна залученість в грошові питання. Друга складова поняття “Директор” виходила зі значних номенклатурних і адміністративних благ: великий кабінет з вікнами на Садову, стіл, наявність підлеглих і велике коло питань, що вирішувалися.

Отже, давайте розберемося в еволюційній ролі фінансового експерта в житті бізнесу. Візьмемо сьогоднішній образ фінансового директора й відстежимо його становлення як функціональної одиниці в компанії, так і його взаємозв’язки з генеральним директором.

За останні десятиліття функції фінансового директора (чи як звикли вживати поняття Chief Financial Officer) в Україні значно еволюціонували. А саме, з банального складання плану виплат, пошуку фінансування і складання звітів з багатоповерховими формулами й специфічною лексикою до поступової інтеграції фінансового директора в усі аспекти діяльності компанії, стратегічного планування, реінжинірингу бізнес-процесів, а також автоматизації обліку. Такі зміни сталися через дві головні причин: глобалізації економіки й посилення конкуренції на ринку. Як наслідок, тотальна комп’ютеризація звільнила частину часу фінансових директорів від облікових рутин на більше стратегічні. Сьогоднішні директори – це стратегічні мислителі, які вміють досягати успішних фінансових результатів.

Проте, реальне завдання, що стоїть перед сучасним фінансовим керівником, – це не покращення його бізнес-досвіду, а придбання професійних навичок й особистих якостей для диригування складних стосунків з директором. По суті, роль фінансового директора як у романі, так і в житті була гранично зрозуміла: він, фінансовий директор, є правою рукою директора й він відповідальний за управління усіма фінансовими рішеннями, що пов’язані з бізнесом.

Напевно, що в умовах посилення конкурентної боротьби й бізнес-середовища, що швидко змінюється, для ефективного управління бізнесом вже мало знань лише з маркетингу, IT або чистих фінансів. Потрібний якісний сплав усього цього для відповідей на виклики, що виникають. Так сфери відповідальності 5 з 10 фінансових директорів з Німеччини, Польщі, Франції і Великобританії виходять за межі фінансових й адміністративних завдань, а також містять у собі HR і IT питання. І ці тенденції цілком характерні для України, і саме тому загальносвітова тенденція еволюції фінансових директорів знаходиться в площині такої стратегії – інтеграції спільних цілей бізнесу й максимізації її вартості. Саме функція фінансів може стати тим внутрішнім каталізатором для зростання бізнесу й має можливість створити внутрішню корисність, і скоординувати зусилля багатьох підрозділів в частині досягнення стратегічних цілей. У межах цієї активності саме фінансовий директор виступає основним партнером для генерального директора бізнесу. Щодо аспекту завдань і вимог, що висуваються до CFO в Україні, насамперед необхідно відмітити наступні актуальні ролі, такі як трансформація звітності в МСФЗ; інтегратор побудови системи бюджетування й контролінгу; непримиренний борець з непродуктивними витратами; вартовий активів власників; архітектор ефективної системи внутрішнього контролю; ідейний натхненник побудови стратегії й етапів її досягнення. Але варто відмітити, що здатність впливати на ухвалення рішень і ефективну взаємодію з генеральним директором виступають основними навичками для будь-якого фінансового директора. Щоб служити в якості ефективного ділового партнера, фінансовий директор має бути не лише стратегом, але й дипломатом з непереможним авторитетом як усередині, так і поза компанією. Якщо усі вище перелічені ролі консолідувати в єдине ціле, то успішність будь-якого CFO сьогодні й завтра визначатиметься глибиною його розуміння бізнесу й здатністю своєчасно надавати правдиву інформацію для ухвалення рішень.

У розрізі розуміння функціонального завдання, іноді професійне абстрагування CFO від головної суті бізнесу та погляд на бізнес тільки через призму стовпців фінансових коефіцієнтів, може забрати його у світ іншої реальності, у якій цифри безнадійно відірвані від бізнес-процесів. Тому слід звертати особливу увагу на такі складові, як система внутрішнього контролю й система обліку власне кажучи. Впровадження системи внутрішнього контролю для фінансового директора є тим самим важливим питанням, як й управління витратами. Побудова такої організаційної культури, яка перешкоджатиме крадіжкам, нераціональному використанню ресурсів і дублюванню бізнес-процесів. Побудова ефективної системи обліку дозволить швидко отримувати управлінську інформацію для всіх зацікавлених сторін і, можливо, поліпшить якість бізнес-процесів.

Безсумнівно, що з кожним роком фінансова функція відповідальної особи, що охоплює усі рівні управління, об’єднує й підтримує бізнес, набуде архіважливе значення в бізнесі. Видатні фінансові директори з усіма цими навичками зможуть стати ключовими партнерами й «правою рукою» генерального директора. Зрештою, такі фінансові директори стають «агентами змін», створюючи зважені моделі роботи для всієї організації, якісно управляють продуктивністю й допомагають досягнути кращих результатів. Проте, для виконання успішної стратегії фінансового розвитку потрібне згуртоване бачення цілей і завдань двома ключовими співробітниками в компанії – CEO і CFO. І показовими в цій площині будуть слова фінансового директора компанії Dell Томаса Свита, який, відповідаючи на запитання найбільшого виклику в його кар’єрі, відповів, що це взаємодія з генеральним директором.

«ЛІГА. Блог» 10.08.2015 10:45