Якщо Ви вважаєте, що ваше представництво здійснює діяльність підготовчого й допоміжного характеру на користь нерезидента, то це зовсім не означає, що з цим погодяться фіскальні органи й не дорахують Вам недонараховане.

Яскраво й показово це ілюструє справа N 826/16863/14 від 17 жовтня 2017 року, про яку й піде нижче мова.

Отже, представництво нерезидента, що, до речі, не вважає себе постійним представництвом, успішно працює в таких галузях: дослідження кон’юнктури ринку, консультування з питань комерційної діяльності та управління, а також здійснює збір, аналіз громадської думки.

Види діяльності представництва та материнської компанії розходяться, як у морі кораблі (основні види діяльності материнської компанії: торгівля промисловим обладнанням, сталлю, ремонти тощо), що також опосередковано підтверджує твердження про «мінливий характер» такого представництва з точки зору оподаткування.

Але фіскали вважають по-іншому. Проводять перевірку, кажуть, мовляв, постійне представництво й крапка, а отримані від материнської компанії кошти – в прибуток. Як підсумок – податкове повідомлення-рішення та круглі цифри донарахувань.

Перша й друга інстанції – на боці податкової. Визначенням ВАСУ від 25.05.2016 р. № К/800/11337/15 рішення перших інстанцій відмінені й справа передана до суду першої інстанції.

Постановою окружного адміністративного суду м. Києва від 17.10.2017 р № 826/16863/14 адміністративний позов задовольняється та НУР скасовується. Далі аргументація:

1. Представництво, у відповідності до видів діяльності КВЕД, проводить діяльність, що пов’язана з дослідженням ринку; консультуванням з питань комерційної діяльності та управління від імені нерезидента на ринку України, тобто інформує й поширює інформацію про материнську компанію.

2. Представництво нерезидента здійснює розповсюдження інформації й проводить дослідження ринку та стосовно обладнання інших виробників нерезидентів.

3. Фактів імпорту українськими компаніями продукції материнської компанії нерезидента протягом періоду, що розглядається, не було.

З огляду на Угоду й розуміння представництва в ній, суд доходить висновку, що «…діяльність позивача повинна проводитися лише для материнської компанії – резидента Федеративної Республіки Німеччина, і лише у такому випадку воно має пільгу щодо оподаткування на території України. Постійне місце діяльності позивача, яке представляє інтереси не свого підприємства (материнської компанії), не підпадає під дію підпунктів є) та ф).», та далі визнає представництво постійним (!): «отже, діяльність Представництва носить постійний і регулярний характер, зокрема материнська компанія здійснює свою діяльність на території України через своє постійне представництво, проводить діяльність шляхом надання послуг з розповсюдження інформації про інші компанії-нерезиденти». Власне, це й підкреслювали суди раніше.

А втім, статус «постійне представництво», як виявилося, ще не про що не говорить. ВАСУ зауважує: «без встановлення правомірності віднесення коштів, отриманих Представництвом від нерезидента, до сум оподатковуваного доходу, висновок про правомірність оскаржуваного податкового повідомлення-рішення є передчасним», і далі, розглядаючи акт перевірки податкової «встановлено, що перевіркою не виявлено здійснення торгових операцій (за основним видом діяльності материнської компанії) на території України», а також, рішення про порушення податкового законодавства ухвалено ДФС без урахування відповідей на запити, що були відправлені під час перевірки органами ДФС українським споживачам продукції материнської компанії нерезидента, «таким чином, висновок про те, що позивачем порушено податкове законодавство України, через що занижено податок на прибуток за період перевірки, що й стало у подальшому підставою для винесення спірного податкового повідомлення-рішення, сформовано без урахування відповідей на направлені запити».

У сухому залишку:

1. Таки постійне представництво J.

2. Таки не було торгівельних операцій представництвом за кодами діяльності материнської компанії.

3. Таки ДФС не отримало всієї інформації, яку потрібно було отримати J.

4. Таки НУР відмінено.

 «ЛІГА. Блог» 28.11.2017 18:07