Кабінет Міністрів України своєю постановою від 13 лютого 2024 р. № 163 відновив необхідність подачі звіту про відповідність резидента Дія.Сіty до Мінцифри разом з незалежним висновком аудитора.

Що необхідно врахувати при підготовці звіту резидента Дія.Сіty ?

Зробимо основні акценти та наголоси, на які потрібно звернути увагу компаніям-резидентам  Дія.City:

  1. Першим звітним періодом, за який резидент має  подати Звіт разом з незалежним висновком аудитора –    2023 р.
  2. Подача звіту за 2022 р – не є обов’язковою та за бажанням резидента.
  3. Резиденти Дія.City не втрачають статус, за результатами подання звіту про відповідність та незалежного висновку до набрання чинності постанови, а саме 17.02.2024 р. Тобто, навіть за наявності невідповідності критеріям, визначеними частиною першою ст. 5 Закону такий резидент – не втрачає статус.
  4. Резиденти Дія.City, які зареєструвалися після дати опублікування зазначеної постанови, (тобто після 17.02.2024 р)  подають як початковий звіт, так і річний звіт, за підсумками  2024 р.
  5. З урахуванням оприлюднення постанови  від 13.02.2024 р., першим звітним місяцем, з якого резидентами Дія.City необхідно повністю відповідати критеріям є – березень 2024р. Тобто, виходячи з принципу дії нормативних документів у часі у резидентів Дія.City є час, щоб з березня 2024 року повністю відповідати вимогам Закону.

Наша компанія провадить роботи з аудиту звітів про відповідність резидентів Дія.Сіty та має значний досвід виконання  подібних завдань.

Яка етапність проведення робіт з підготовки висновку незалежного аудитора ?

На першому кроці ми маємо зрозуміти кількість співробітників та ГіГ спеціалістів, ключових контрагентів та видів діяльності за якими компаніями отримує доходи. Це є визначальним при формуванні пропозиції.

На етапі виконання завдання ми запитуємо  копії кадрових документів,  відомості нарахування заробітної платні, статутні документи, договори з ГІГ спеціалістами та  покупцями. Ми робимо запити, щоб отримати обґрунтовану впевненість, що дані звіту коректні. Як результат – формування незалежного висновку, в якому ми розкриваємо методику та підходи до перевірки кожного твердження, а також результати. Підписаний електронним підписом незалежний висновок надсилається замовнику, який вже і звітує до Мінцифри та надає як сам звіт про відповідність, так і отриманий від нас незалежний висновок.

З урахуванням значного досвіду  та злагодженої роботи нашої команди – фізична локація резидента  Дія.City – не має значення. Має значення тільки бажання працювати та доступ до мережі.

Все інше – ми беремо на себе.

Для того, щоб отримати пропозицію по підготовці аудиту звіту про відповідність резидентів Дія Сіті від аудиторської фірми «Наша Бухгалтерія”, пропонуємо скористатися сторінкою розрахунку вартості